Zorg & welzijn

Afbeelding bij Week van alfabetisering: Labyrinth bereikt laaggeletterden

In tijden zijn zorg en welzijn niet zo uitdagend geweest als nu. Gemeenten en zorginstellingen staan voor de uitdaging om met minder middelen meer voor elkaar te krijgen. Wijzigingen in de Wmo en decentralisatie van de (jeugd)zorg vragen om aanpassingen. Labyrinth biedt inzichten om deze nieuwe uitdagingen in de zorgsector succesvol aan te gaan.

Ervaring Labyrinth

Binnen de zorg is Labyrinth actief op diverse terreinen. Hieronder een greep uit de door Labyrinth uitgevoerde onderzoeken en uitgebrachte adviezen.

  • Jeugdzorg: Onderzoek nieuwe werkwijze zes jeugdzorginstellingen n.a.v. transitie
  • Ouderenzorg: Peiling zorgvraag dementiepatiënten; onderzoek woonbehoefte ouderen
  • Diversiteit: Inzet meertalig interviewteam voor multicultureel gezondheidsonderzoek
  • Mantelzorg: Onderzoeken naar ervaring mantelzorgers van (migranten)ouderen
  • Zorgvoorzieningen: Onderzoek naar zorgvraag en –aanbod in diverse wijken

Een paar recente voorbeelden van door ons uitgevoerd onderzoek binnen het werkveld Zorg & Welzijn:

In gesprek?

Ieder zorgvraagstuk vraagt om een specifieke aanpak. Daarom gaan we graag met u in gesprek. Interesse? Neem gerust contact met ons op.