Medewerkers

Benieuwd naar ons team? Maak hieronder, in willekeurige volgorde, kennis met onze medewerkers.

Fayaaz Joemmanbaks heeft een achtergrond in psychologie en onderzoek. Daarnaast ligt zijn expertise in het kader van mensenrechten, op onderwerpen als diversiteit en inclusie. Hij heeft meerdere (onderzoeks)projecten geleid voor en met biculturele LHBTI’ers en nieuwkomers. Hij geloof in een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld.

Foto van Fayaaz Joemmanbaks

Fayaaz Joemmanbaks

Projectmedewerker

Ahmed is een rasechte Kanaleneilander en altijd aanwezig in de wijk, letterlijk en figuurlijk. Binnen Labyrinth vervult hij de rol van projectmedewerker. Met zijn oog voor detail, emotie en culturele gevoeligheden en kennis van de Marokkaanse gemeenschap zorgt hij ervoor dat deze gemeenschap gehoord wordt. Ahmed heeft de ontwikkeling van Labyrinth van een eerste idee tot de huidige vorm meegemaakt.

Foto van Ahmed Ouzlig

Ahmed Ouzlig

Projectmedewerker

Rein is als organisatie-antropoloog geïnteresseerd in de dagelijkse leefomgeving, leefwereld en (organisatie)cultuur, waarin hij eigen kracht van mensen en organisaties centraal stelt. Hij heeft als adviseur een breed bestuursnetwerk op het terrein van wonen, wijken, welzijn en zorg. Bij Labyrinth houdt Rein zich sinds 2018 bezig met advisering en ondersteuning van processen van zelfbeheer van buurthuizen, kerkgebouwen en woonzorginitiatieven door vrijwilligersorganisaties.

Foto van Rein Sohilait

Rein Sohilait

Adviseur / Procesbegeleider

Carry heeft een achtergrond in geschiedenis, waarbij zij zich specialiseerde in oral history en het afnemen van diepte-interviews. Binnen haar studie en in haar werk heeft zij zich gespecialiseerd in vluchtelingenvraagstukken. Daarnaast heeft ze ervaring als projectleider van cultureel-maatschappelijke projecten.

Foto van Carry van Wersch

Carry van Wersch

Onderzoeker / Projectleider

Ileen heeft een achtergrond in psychologie, victimologie en mensenrechten. Ze heeft een brede interesse in vraagstukken rondom diversiteit en sociale uitsluiting, meer specifiek de inclusiviteit ongeacht seksuele geaardheid. Ze heeft ervaring als onderzoeker bij een internationale NGO die zich inzet voor de mensenrechten van staatlozen en in de uitvoering van (marketing)onderzoek. Bij Labyrinth is Ileen betrokken bij kwalitatieve onderzoeken, waaronder naar slachtofferschap van huiselijk geweld.

Foto van Ileen Verbeek

Ileen Verbeek

Projectmedewerker

Kristen bekijkt vanuit haar achtergrond in criminologie maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Ze heeft ervaring met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, vooral onder de Caribische gemeenschap. Ze is gespecialiseerd in veiligheidsbeleid, rechtshandhaving en interventiecriminologie. Verder zet ze zich graag in voor positieve verandering en verbetering van de maatschappij en heeft ze een brede interesse in vraagstukken rondom o.a. geloof, cultuur, gender, seksualiteit, jeugd, geweld en de preventie van criminaliteit.

Foto van Kristen Martina

Kristen Martina

Projectmedewerker

Jan-Jaap heeft een achtergrond in culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, islam en conflict studies en expertise op het gebied van diversiteit en sociale veiligheid. Bij Labyrinth is hij onder meer betrokken bij evaluatieonderzoeken naar programma’s ten behoeve van preventie van radicalisering.

Foto van Jan-Jaap van Eerten

Jan-Jaap van Eerten

Onderzoeker / Projectleider

Anouk is met haar achtergrond in consumentenwetenschappen gespecialiseerd in het onderzoeken van beweegredenen. Ze zet graag een combinatie van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden in om duidelijk in kaart te brengen wat motieven achter het gedrag van mensen zijn. Door middel van scherpe analyses kan ze deze uitkomsten omzetten naar concrete aanbevelingen en bruikbare oplossingen.

Foto van Anouk Menko

Anouk Menko

Onderzoeker / Projectleider

Rubin heeft vanuit zijn bachelor Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht kennis van verschillende disciplines, zoals antropologie, sociologie, pedagogiek en psychologie. Daarnaast heeft hij de masterstudie Social Policy en Public Health gevolgd, tevens aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft een brede interesse in verscheidene sociale vraagstukken, waaronder de Nederlandse verzorgingsstaat en vluchtelingenproblematiek.

Foto van Rubin ten Broeke

Rubin ten Broeke

Projectmedewerker

Siham is de hoeksteen binnen de organisatie van Labyrinth. Siham is medeverantwoordelijk voor personeelszaken, administratie en ons kantoor. Daarnaast ondersteunt ze bij uiteenlopende onderzoeken en heeft ze ervaring als interviewer. Siham kent het werk van Labyrinth van binnen en buiten.

Foto van Siham Bakaoui

Siham Bakaoui

Projectmedewerker

Anke is creatief en ondernemend en heeft de afgelopen 7 jaar in Ierland en Italië gewerkt bij verschillende kleine en grootschalige bedrijven. Als evenementenorganisator en het ontwikkelen van projecten waarbij het behouden van de cultuur centraal staat stond heeft ze zich de afgelopen jaren veelal ingezet voor meer onafhankelijkheid van asielzoekers in Ierland. Anke legt gemakkelijk connecties en als spin in het web met haar administratieve, organisatorisch en grafische vaardigheden zet zich graag in voor Labyrinth.

Foto van Anke Muijsers

Anke Muijsers

Medewerker Personeelszaken

WOEF!

Foto van Nandi

Nandi

Kantoorhond

Met een achtergrond in zowel theologie, antropologie als ontwikkelingsstudies heeft Hanneke een breed multidisciplinair denkkader. Bij Labyrinth is ze verantwoordelijk voor de coördinatie van ons interviewteam en panel. Ze heeft ervaring met duurzaamheidsvraagstukken, in het bijzonder inclusieve duurzaamheid. Daarnaast schrijft ze naast haar werk bij Labyrinth voor het tijdschrift so/creatie over sociaal ondernemerschap.

Foto van Hanneke Kastelijns

Hanneke Kastelijns

Coördinator interviewteam en panel

Niet praten over hen, maar met hen. Dat is de filosofie van waaruit Nathan in 2003 Labyrinth oprichtte. Informatie halen bij de bron en eigen kracht staan voor Nathan centraal. Hij is sociaal geograaf en (inter)nationaal expert op het gebied van wonen, wijken, wijkeconomie, geldstromen, verdienmodellen, sociaal ondernemerschap en multiculturele vraagstukken. Daarnaast is hij initiator en conceptontwikkelaar van het toonaangevende Krachtstation met een eigen duurzaam verdienmodel en mede oprichter van Geldstromen door de Wijk.

Foto van Nathan Rozema

Nathan Rozema

Directeur

Sander heeft een passie voor werken met data. Hij vindt het belangrijk dat wetenschappelijke inzichten gebruikt worden om de samenleving vooruit te helpen. Sander is gespecialiseerd in sociaal-culturele vraagstukken met betrekking tot migratie, discriminatie, radicalisering en etniciteit. Daarnaast heeft hij uitgebreide ervaring met statistische en data-vraagstukken.

Foto van Sander Sleijpen

Sander Sleijpen

Onderzoeker / Projectleider / Privacy officer

Tom is als cultureel antropoloog geïnteresseerd in hoe (groepen) mensen in het dagelijks leven omgaan met culturele diversiteit en sociale uitsluiting. Zijn expertise ligt op het gebied van inburgering, integratie, etniciteit en onderwijs. Tom heeft ervaring als onderzoeker bij diverse ngo’s en werkte in het verleden als interviewer voor Labyrinth.

Foto van Tom Kruis

Tom Kruis

Onderzoeker / Projectleider / Privacy officer

Eugenie Waterberg heeft als intercultureel onderzoeker ervaring met migratie- en integratie-vraagstukken. Ze heeft een achtergrond in internationale samenwerking. Zo zette ze in Suriname onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van grondrechten, cultureel erfgoed en invloeden van globaliseringsprocessen op traditionele gemeenschappen op.

Foto van Eugenie Waterberg

Eugenie Waterberg

Onderzoeker / Projectleider

Jan heeft ruim 20 jaar ervaring bij servicedesks met ICT-gerelateerde zaken en ondersteunde daarbij verschillende organisaties en bedrijven. Ook heeft hij in het verleden als vrijwilliger bij scholen ICT-ondersteuning aangeboden. Naast zijn werkzaamheden bij Labyrinth heeft Jan een eigen bedrijf, waar hij particulieren en kleine bedrijven helpt met alledaagse ICT-problemen. Jan vindt bewustzijn van het milieu belangrijk en staat daarom voor zo weinig mogelijk verspilling.

Foto van Jan Boellaard

Jan Boellaard

ICT werkplekbeheerder

Debberah is zeer ondernemend en weet van aanpakken. Binnen Labyrinth is ze o.a. verantwoordelijk voor dataverzameling, veldwerkprojecten en personeelszaken. Ze heeft als projectleider veel ervaring met supervisie van onderzoeken in zowel Nederland als België. Als manager is ze nauw betrokken bij de organisatie en ontwikkeling van Labyrinth. Daarnaast heeft ze als milieuwetenschapper een specialisme in social trade en duurzaamheidsvraagstukken.

Foto van Debberah ten Velthuis

Debberah ten Velthuis

Manager / Projectleider