Sociaal ondernemen

Afbeelding bij Sociaal ondernemen

Labyrinth en sociaal ondernemen

Labyrinth is pionier op het gebied van het analyseren, onderzoeken en monitoren van sociaal ondernemen. We meten zowel het sociaal, maatschappelijk als economisch rendement. Labyrinth gelooft in aan “Acquiring business 4 good”: het actief participeren en investeren in “gewone” bestaande bedrijven en deze socialer maken, bijvoorbeeld door werkplaatsen bieden voor mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit kan een veel hoger rendement hebben dan het van scratch af aan opzetten van sociale ondernemingen. Labyrinth onderzocht voor toonaangevende fondsen op het gebied van sociaal ondernemerschap de succes en faalfactoren van sociaal ondernemers en ontwikkelde een impact meetinstrument wat zij nu voor verschillende sociale ondernemers in de praktijk brengt. Hierbij is het uniek dat Labyrinth in staat is voor haar klanten ook daadwerkelijk de mensen met afstand op arbeidsmarkt te bereiken.

De meeste onderzoeken gebeuren namelijk op ”afstand”, en vragen alleen naar kengetallen. Labyrinth doet een 360impact meting met doelgroepen zelf en spoort bijvoorbeeld vroegtijdig schoolverlaters ook na hun traject nog op, om ex-ante in kaart te brengen waar zij terecht zijn gekomen. Hiermee wordt ook de impact op de langere termijn gemeten, iets wat voor de investeerders en ondernemers van onschatbare waarde kan zijn.