Wonen

Afbeelding bij Wonen

Een goede plek om te wonen is iets dat iedereen wel wil, of dit nu een koop- of een huurwoning is. Hoewel deze wens helder is, kan de weg om daar te komen complex zijn. Is er sprake van scheefwonen? Welke behoeften hebben ouderen in de wijk? Zien (toekomstige) studenten geschikte woonruimtes? Hoe wordt de kwaliteit van de woning en woonomgeving ervaren? Hoe zien de huidige bewoners de plannen? Een goede analyse van verschillende spelers in het veld is noodzakelijk om tot een gedragen en daardoor echt uitvoerbare visie te komen. Dit is mogelijk door het betrekken van huidige en toekomstige bewoners, corporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en universiteiten.

Ervaring

Labyrinth heeft opdrachten uitgevoerd voor verschillende organisaties die gaan over wonen, huisvesting en stedelijke vernieuwing. Voorbeelden van deze opdrachten zijn de stedelijke studentenmonitor, de wijkbehoefte peiling onder ouderen, woonwensenonderzoeken,  draagvlakmetingen en tevredenheidsonderzoeken. Labyrinth heeft al jaren ervaring met onderzoek waarbij een grote diversiteit van bewoners, professionals en andere belanghebbenden daadwerkelijk bereikt worden.

Onderzoek is de eerste stap richting een goede analyse van de situatie en kan een breed draagvlak bieden voor verandering. Er is echter meer nodig om veranderingen uit te voeren. Door middel van begeleiding, coaching en advisering helpt Labyrinth verschillende spelers op weg. Samen wordt er een plan van aanpak ontworpen, waarbij alle betrokkenen worden ondersteund.