Evaluatieonderzoek Spelenderwijs

Afbeelding bij Jeugd

Labyrinth voert momenteel een evaluatieonderzoek uit voor Spelenderwijs Utrecht. Hoofdvraag van het onderzoek dat Labyrinth uitvoert, is als volgt: “Wat zijn de gepercipieerde effecten van de dienstverlening van Spelenderwijs Utrecht zoals ervaren door de ouders van kinderen die deelnemen aan een VE-traject van Spelenderwijs?” Labyrinth interviewt ouders middels verschillende onderzoeksmethodieken: diepte-interviews, focusgroepen en gestructureerde vragenlijsten. Om alle ouders te bereiken, zet Labyrinth haar meertalig Etnopanel in; een team van meertalige, biculturele interviewers. Momenteel is de dataverzameling in volle gang.

Spelenderwijs Utrecht bereidt peuters voor op het basisonderwijs in Utrecht. De professionals op de peutercentra zijn pedagogisch medewerkers. Zij worden ondersteund door de zorgconsulenten en werkbegeleiders. Voor Spelenderwijs Utrecht en het maatschappelijk veld in Utrecht is het van groot belang om te weten wat het effect van deze aanpak is op de ontwikkeling van de kinderen.