Onderzoek effectiviteit interventies van anderstalige ouders in opdracht van Taal Doet Meer

Afbeelding bij Onderzoek effectiviteit interventies van anderstalige ouders in opdracht van Taal Doet Meer

Labyrinth en Perspectief Coaches doen in opdracht van de gemeente Utrecht en Taal Doet Meer onderzoek naar de effectiviteit van interventies, acties en activiteiten gericht op het stimuleren van de participatie van anderstalige ouders. Zowel de gemeente als Taal Doet Meer willen weten of de juiste doelgroepen ouders duurzaam bereikt worden en of zij optimaal participeren aan de trainingen en activiteiten. Daarnaast willen zij ook inzicht in en kennis van de werkende interventies op deze gebieden ten einde de effectiviteit van lopende en komende activiteiten en projecten te verhogen.

Diepte-interviews met professionals en anderstalige ouders

In het kader van dit onderzoek voeren we enerzijds diepte interviews met uitvoerende professionals, wetenschappers, taalcoaches en vrijwilligers over hun manier van werken en hun inzichten over wat wel of niet werkt bij het bereik en de stimulering van de participatie van anderstalige ouders. Anderzijds worden gesprekken gevoerd met ouders die aan trajecten hebben meegedaan en deze hebben afgerond alsook met ouders die voortijdig zijn gestopt. De gesprekken met ouders gaan over hun motivatie en deelname aan trainingen en activiteiten en hoe die hebben bijgedragen aan verbetering van hun taalniveau en zelfsturing in opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.

Rol van ouders bij de opvoeding van hun kinderen

Ouders zijn belangrijk voor het kind en in de opvoeding. Tal van maatschappelijke organisaties waaronder Taal Doet Meer organiseren activiteiten ter ondersteuning van ouders bij die rol. Binnen deze organisaties zijn inmiddels veel ervaringen opgedaan als het gaat om het bereik en motiveren van anderstalige ouders met jonge kinderen om aan deze activiteiten mee te doen. Het is heel belangrijk om ouders te bereiken, omdat zij bepalend zijn in de (taal)ontwikkeling van hun kinderen. Deze ervaringen worden ook onderzocht bij dit onderzoek.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Eugenie van Labyrinth of met Kathinka van Perspectief Coaches.