Onderzoek naar ondersteuning voor Syriërs in Nederland

Veel Syriërs in Nederland kampen met stress, somberheid of angst. Dit kan komen door gebeurtenissen die zij in Syrië hebben meegemaakt , maar ook door dagelijkse problemen in Nederland, zoals moeite met het leren van de taal of het niet kunnen vinden van een baan. De Vrije Universiteit Amsterdam onderzoekt een nieuw programma dat Syrische volwassenen kan helpen bij het verminderen van stressklachten. In opdracht van de VU is Labyrinth op zoek naar deelnemers voor dit onderzoek.

“Scaling Up Psychological Interventions with Syrian Refugees” (STRENGHTS)

Het internationale onderzoeksproject STRENGTHS onderzoekt het programma Problem Management Plus (of PM+) voor Syriërs die last hebben van stressklachten. PM+ is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en is al met succes getest en aangeboden in Pakistan en Kenia. De VU onderzoekt hoe effectief PM+ is in het verminderen van stressklachten bij Syriërs in Nederland.

PM+ gesprekken: voor Syriërs en door Syriërs

PM+ bestaat uit 5 gesprekken in het Arabisch met een Syrische hulpverlener die hiervoor een intensieve training gevolgd heeft. In de 5 één-op-één sessies leert de deelnemer strategieën om met problemen zoals somberheid, angst of slapeloosheid om te gaan. Deze zijn gebaseerd op veelvuldig geteste cognitieve gedrags- en probleemoplossende technieken.

Van succesvolle pilotstudie naar grootschalig onderzoek

Na een pilotstudie in Rotterdam, waaruit bleek dat PM+ mogelijk effectief is in het verminderen van stressklachten, is de VU gestart met een grootschaliger onderzoek in Nederland. Voor dit onderzoek zoekt Labyrinth nu naar deelnemers!

Het gaat om een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep. Om de vraag hoe effectief PM+ is te beantwoorden, wordt het programma aan een groep deelnemers aangeboden en vergeleken met een controlegroep van mensen met vergelijkbare klachten die het programma niet volgen.

Dit en meer wordt uitgelegd in de volgende twee video’s, die Labyrinth onlangs maakte in samenwerking met de VU en bij het programma betrokken Syrische vrijwilligers.

Deze video geeft meer informatie over PM+:

Deze video geeft meer informatie over de pilotstudie van de VU:

Wie kunnen er mee doen?

Syriërs in Nederland, van 18 jaar en ouder, die last hebben van stressklachten. De PM+ sessies vinden plaats in Amsterdam, Bussum, Almere, Utrecht en Groningen. Daarom is Labyrinth op zoek naar mensen die in de regio’s Amsterdam, Flevoland, Utrecht en Groningen wonen.

Behoort u zelf tot deze doelgroep en heeft u interesse om deel te nemen aan het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam? Op de website www.onderzoeksyriers.nl kunt u zich aanmelden. Een (Arabischsprekende) medewerker van de VU zal dan contact met u opnemen!

Door loting wordt bepaald of u ingedeeld wordt in het PM+ programma. U heeft 50% kans om het programma te volgen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over STRENGTHS: http://strengths-project.eu/

Voor meer over de resultaten van de pilotstudie van de VU, zie:

De Graaff, A., Cuijpers, P., McDaid, D., Park, A., Woodward, A., Bryant, R., . . . Sijbrandij, M. (2020). Peer-provided Problem Management Plus (PM ) for adult Syrian refugees: A pilot randomised controlled trial on effectiveness and cost-effectiveness. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29, E162. doi:10.1017/S2045796020000724

Dit artikel kunt u hier gratis lezen: https://doi.org/10.1017/S2045796020000724

Contactpersoon Vrije Universiteit Amsterdam: Anne de Graaff
Telefoon: 020-5983833
Email: a.m.de.graaff@vu.nl

Contactpersoon Labyrinth Onderzoek & Advies: Pieter Both
Telefoon: 030-2028326
Email: p.both@labyrinthonderzoek.nl