Onderzoek zwerfjongeren en schulden

Afbeelding bij Jeugd

Er zijn verschillende groepen jongeren waarbij een groter risico is dat zij op steeds grotere afstand van de samenleving komen te staan. Het tijdig in beeld hebben van deze groepen kan voorkomen dat ze in een uitkeringssituatie terecht komen, of ongewenste (criminele) activiteiten ontwikkelen. Er is echter relatief weinig over deze groepen risicojongeren bekend. Er is nog minder bekend over de groep zwerfjongeren met schulden.

Labyrinth onderzoekt daarom in opdracht van de ministeries van SZW, VWS en OCW de komende maanden het thema zwerfjongeren en schulden. In 2016 telt het CBS 12.400 zwerfjongeren. Jongeren van 18-30 jaar vormen 41% van het totale aantal daklozen in Nederland. Deze groep heeft vaak te maken met complexe, meervoudige problematiek. Uit eerder onderzoek komen problemen rondom de gezinssituatie, zorggebruik, inkomen, school en/of werk en gezondheid naar voren.

Het onderzoek: niet praten over hen, maar mét hen.

De focus in dit onderzoek ligt op het in kaart brengen van het probleem rondom zwerfjongeren en schulden. Schulden zijn een grote belemmering voor participatie in de maatschappij en voor mogelijke verbeteringen op andere terreinen. Huisvestigingsproblemen kunnen bijvoorbeeld zowel de oorzaak als het gevolg zijn van schulden. We onderzoeken met behulp van bestaande literatuur en input van experts welke knelpunten en drempels zich voordoen in de praktijk bij de toeleiding van (ex-)zwerfjongeren naar werk en/of opleiding.

Daarnaast houden we diepte-interviews met zwerfjongeren zelf. Diepte-interviews helpen ons de moeilijk bereikbare doelgroep beter te begrijpen. We vragen wat hun ervaringen zijn met dak- en/of thuisloosheid, schulden, de weg naar werk en/of opleiding en de wijze waarop zij proberen hun problemen op te lossen. Hoe heeft het zo kunnen komen? Wat werkte volgens hun wel en wat juist niet? Waarom is dat zo? Deze fase van onderzoek is voor ons zeer belangrijk. Labyrinth wil niet praten over hen, maar mét hen.

Daarnaast geven we een overzicht van best practices. Een best practice is een innovatieve en vernieuwende methode die resulteert in een verbetering op het doel: in dit onderzoek een verbetering op de toeleiding naar werk en/of opleiding van (ex-)zwerfjongeren. Deze best practices zijn gebaseerd op bestaande literatuur, zijn praktisch toepasbaar en zijn goed overdraagbaar.

Tot slot onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de toeleiding van (ex-)zwerfjongeren met schulden naar werk te kunnen verbeteren. Het gaat hierbij zowel om quick wins als om oplossingen op langere termijn.

Lees hier meer over Labyrinth en onderzoek onder jongeren.