Prettig ondernemen in Utrecht-Oost

Afbeelding bij Prettig ondernemen in Utrecht-Oost

Labyrinth heeft afgelopen maand haar wijkraadpleging “Ondernemen in Utrecht-Oost” gepresenteerd aan de Utrechtse Wijkraad Oost. Utrecht-Oost is een wijk waar bewoners en ondernemers dicht bij elkaar gevestigd zijn, waardoor het van belang is dat men rekening met elkaars wensen en behoeften houdt. De wijkraad had daarom als wens meer in contact te komen met ondernemers in de wijk en zo een beter beeld te krijgen van het ondernemersklimaat in Oost. Tijdens deze wijkraadpleging heeft Labyrinth met meer dan 170 ondernemers, veelal zzp-ers, gesproken.

De resultaten waren erg positief. De ondernemers waren zeer te spreken over de wijk en gaven de wijk als vestigingsplek gemiddeld een 7,5. De uitstraling van de wijk en het feit dat het kantoor dicht bij huis is, zijn voor ondernemers de belangrijkste reden om zich te vestigen in Oost. Ondanks dat men momenteel erg positief is, ziet men wel knelpunten in de toekomst ontstaan. Door het toenemende aantal bewoners in Utrecht, verwacht men steeds meer problemen met betrekking tot de bereikbaarheid van de wijk, en ontstaat er een te kort aan parkeerplaatsen en fietsenrekken. Door hier op korte termijn samen aan te werken, kunnen problemen in de toekomst voorkomen worden.

De complete rapportage is hierboven te raadplegen.