Online onderzoek

Online onderzoek is niet meer weg te denken. Labyrinth maakt hier dan ook veel gebruik van.

Bij de online vragenlijst is het mogelijk om aanpassingen te maken aan de lay-out zodat deze passend is bij de huisstijl van het onderzoek en/of de opdrachtgever. Een vragenlijst kan eventueel met behulp van toegangscodes alleen ter beschikking worden gesteld aan een selectie aan respondenten.

Ook voor kwalitatief onderzoek maakt Labyrinth gebruik van online methodieken. Dit kan in de vorm van meer interactieve vragenlijsten, dagboeken, fora, etc.

Online onderzoek kan door middel van verscheidene methoden uitgezet worden onder de doelgroep. Dit kan vanzelfsprekend door middel van on- en offline mailings, maar ook andere wervingscampagnes zijn denkbaar. Zo worden sociale media ingezet om zeer specifieke doelgroepen te bereiken. Ook worden offline netwerken, sleutelfiguren, lokale media, drukwerk en de sneeuwbalmethode gebruikt.

Aandachtspunt bij dit type onderzoek is dat niet iedereen evenveel toegang heeft tot internet of digitaal vaardig is. Labyrinth zet het dan ook vaak in combinatie met andere methoden in, om zo een betrouwbare en representatieve respons te bewerkstelligen.

Meest voor de hand liggend is een combinatie met face-to-face onderzoek, door een efficiënte koppeling tussen software voor vragenlijsten en de door Labyrinth ontwikkelde Veldwerkapp.