Publieksversie van persbericht afschaffing basisbeurs

Labyrinth Onderzoek & Advies heeft tijdens de UITdagen – de introductiedagen voor eerstejaars studenten in Utrecht – een onderzoek uitgevoerd onder 655 studenten. Hen is kort een aantal vragen gesteld over de mogelijke afschaffing van de basisbeurs, de zoektocht naar woonruimte in Utrecht, de studie, Utrecht als studentenstad en de UIT (Utrechtse Introductie Tijd). In onderstaand vindt u de resultaten van dit onderzoek.