Prikkelend over actuele maatschappelijke topics

Afbeelding bij Prikkelend over actuele maatschappelijke topics

Labyrinth is bijna 20 jaar actief met onderzoeken achter de voordeur in wijken bij bewoners, huurders, ondernemers en kreeg vanuit  hele verschillende hoeken zoals gemeenten, woningcorporaties, bewonersgroepen, maar ook vanuit ondernemers, winkeliers vragen omtrent uitdagende maatschappelijke vraagstukken:

  • Vroegtijdig schoolverlaters en daaraan gerelateerde problemen in wijken omtrent leefbaarheid en veiligheid
  • Kwakkelende wijkeconomie in minder veerkrachtige buurten
  • Participatie die blijft steken bij hoog opgeleide middenklasse
  • Zwarte en witte vlucht rondom scholen
  • Geldstromen rondom wijken gecombineerd met een gebrek aan vertrouwen bij bewoners en ondernemers en te weinig inzet van de wijk zelf

Vanuit dit soort vraagstukken werd Labyrinth gevraagd om kennis uit de praktijk hierover te gaan delen. Labyrinth heeft dit opgepakt door met praktijk deskundigen en experts, van slager tot professor op creatieve wijze kennisdelingsmethodes te ontwikkelen en naar voren te brengen, soms op ludieke wijze in de vorm van een festival, soms via een workshop en sinds Corona steeds vaker in hybride vorm.