Vacancy: Ukrainian/Russian speaking interviewers

Afbeelding bij Vacancy: Ukrainian/Russian speaking interviewers

Vacancy: Ukrainian/Russian speaking interviewers Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, Noord-Holland and Zuid-Holland

Voor Nederlands, zie hieronder.

We are currently looking for interviewers who speak Ukrainian, or both Ukrainian ánd Russian.

The assignment

On behalf of the Research and Documentation Centre (WODC), we will conduct a large field research among Ukrainian displaced people in the Netherlands. We want to gain insight into their lives since their arrival in the Netherlands after February 2022. For this purpose, a survey has been developed that we will administer to a large group of Ukrainian refugees. For the research, 6,000 Ukrainian displaced people residing throughout the Netherlands will be invited to complete in this survey.

The assignment duration is from the end of November 2023 to the end of February 2024, with the possibility of a one-month extension until March 2024.

We are looking for critical interviewers who are willing to administer the survey

Respondents can complete the survey online by themselves. If they do not (or can not) complete it themselves, an interviewer will visit the respondent to do it together. We are looking for people who would like to conduct these interviews.

Do you identify with the following points:

 • Can you speak, write, and read Ukrainian? Or can you speak, write, and read both Ukrainian and Russian?
 • Can you speak and read English or Dutch?
 • Are you someone with a social heart and a critical eye?
 • Do you have experience with conducting interviews?
 • Do you have experience working with the target audience?
 • Can you work independently?
 • Can you work in an organized manner?
 • Do you have persuasion skills?
 • Do you have the ability to travel independently within your own region?

Are you available for at least 16 hours a week? If so, please sign up and become an interviewer!

In November, the first interviews will take place. After the first interview for this position interviewer candidates will be invited to participate in a training. Before the training you’ll have to complete an online e-learning. You also must have read the survey before the training. Following the training, a supervisor will accompany the interviewer for a day under guidance. After this process, a decision will be made regarding the suitability of the interviewer for the position.

More information about the payment will be provided during the initial interview.

Who are we?

Labyrinth Onderzoek & Advies is a research agency that primarily focuses on groups in society that are often overlooked. Our motto is: do not talk about them, but talk with them. And that’s exactly how we work. We conduct research in collaboration with the target audience. Whether it’s a study of living situations, participation in a community center, or a large-scale research into experiences of discrimination, we involve the target audience as much as possible in the process. This way, they get a voice.

Sign up below or send an email with your CV to veldwerk@labyrinthonderzoek.nl.

For more information about the research, see: https://www.labyrinthonderzoek.nl/onderzoekoekrainers/


Voor een opdracht zoeken wij interviewers die Oekraïens of Oekraïens en Russisch spreken.

De opdracht

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gaan we veldonderzoek uitvoeren onder Oekraïense ontheemden uit Oekraïne. We willen inzicht krijgen in hoe hun leven eruitziet sinds hun aankomst in Nederland na februari 2022. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld die we zullen afnemen bij een grote groep Oekraïense vluchtelingen. Voor het onderzoek worden 6.000 Oekraïense ontheemden woonachtig in heel Nederland uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.

De opdracht duur van eind november 2023 tot en met februari 2024, met kans op een maand uitloop tot en met maart 2024.

We zoeken kritische interviewers die de vragenlijst willen afnemen bij deze testpersonen.

Deelnemers kunnen de vragenlijst zelfstandig online invullen. Als ze dat niet willen of niet kunnen, zal een interviewer de respondent bezoeken om de vragenlijst samen in te vullen. We zijn op zoek naar mensen die deze interviews willen afnemen.

Herken jij je in onderstaande punten:

 • Kun je Oekraïens spreken, schrijven en lezen? Of kun je Oekraïens en Russisch spreken, schrijven en lezen?
 • Kun je Engels of Nederland spreken en lezen?
 • Ben je iemand met een sociaal hart en een kritische blik?
 • Heb je ervaring met interviewen?
 • Heb je ervaring met het werken met de doelgroep?
 • Kan je zelfstandig werken?
 • Kun je op een ordelijke manier werken?
 • Heb jij overtuigingskracht?
 • Heb je mogelijkheden om binnen je eigen regio zelfstandig te reizen?

Ben je beschikbaar voor minimaal 16 uur per week? Meld je dan aan en word interviewer!

In november zullen de eerste gesprekken plaatsvinden. Daarna worden kandidaten voor de positie van interviewer uitgenodigd om mee te doen aan een training. Voor de training moeten kandidaten een online e-learning voldoende maken. Ook moeten kandidaten de survey voor de training hebben doorgenomen. Na de training zal een supervisor nog een dag meelopen met de interviewer. Na dit proces zal worden besloten of de interviewer geschikt is voor de functie.

Meer informatie over de betaling volgt tijdens het eerste kennismakingsgesprek.

Wie zijn wij?

Labyrinth Onderzoek & Advies is een onderzoeksbureau dat zich voornamelijk richt op groepen in de samenleving die vaak over het hoofd worden gezien. Ons motto luidt: niet praten over hen, maar mét hen. En dat is precies hoe wij te werk gaan. We voeren onderzoeken uit in samenwerking met de doelgroep. Of het nu gaat om een onderzoek naar woonsituaties, participatie in een buurtcentrum of een grootschalig onderzoek naar ervaren discriminatie, we betrekken de doelgroep zo veel mogelijk bij het proces. Op die manier krijgen ze een stem.

Meld je hieronder aan, of stuur een mail met je cv naar veldwerk@labyrinthonderzoek.nl.

Voor meer informatie over het onderzoek, zie: https://www.labyrinthonderzoek.nl/onderzoekoekrainers/