De Doe- en Leerplaats Ede

Afbeelding bij De Doe- en Leerplaats Ede

Labyrinth voerde in opdracht van de Gemeente Ede een impactonderzoek uit voor de Doe- en Leerplaats Ede, Hoogbouw Zuid.

De Doe- en Leerplaats is medio 2017 gestart en is een uniek initiatief waarbij wijkbewoonsters via een empowerment training professionals zijn geworden. De werkwijze en aanpak van de Doe- en Leerplaats sluit aan op een aantal beleidsontwikkelingen en -ambities van de gemeente Ede. Labyrinth deed in samenwerking met het kenniscentrum van de gemeente Ede onderzoek naar de effecten van de Doe- en Leerplaats op onder andere:

  • Het helpen van mensen uit een uitkering;
  • Opvoedingsondersteuning;
  • Preventieve jeugdzorg;
  • Preventie tegen schooluitval;
  • WMO en eenzaamheidspreventie;
  • Het voorkomen van schulden.

Het effect van de Doe- en Leerplaats is gemonetariseerd en afgezet tegen de kosten van het project. Verder is de Doe- en Leerplaats een initiatief dat voorloopt in de transformatie van het sociaal domein. Doordat social workers veel vertrouwen uit de wijk hebben, onderscheidt de Doe- en Leerplaats zich van veel andere projecten. De social workers werken vanuit informele circuits en werken sector overstijgend, waardoor ze zo effectief zijn.