15 jaar praten mét: Eduard Plate

Afbeelding bij 15 jaar praten mét: Eduard Plate

In het kader van ons jubileum kijken we in ons blog wekelijks terug op 15 jaar praten mét. Deze week: Eduard Plate. Alle bijdragen zijn gebundeld in de publicatie ’15 Jaar Praten Mét’, welke al onze gasten tijdens de viering van ons jubileum hebben mogen ontvangen.

Nieuwe aanpak. De praktijk voorop. Labyrinth 2.0

Veel onderzoekbureaus zijn vol beloften en inspirerende publicaties. In de praktijk krijg je gewoon een onderzoek. That’s it. Met Labyrinth, en al helemaal in de samenwerking met Extenzio, is dat precies andersom. Als het onderzoek gedaan is, begint het pas. Extenzio staat op een laag pitje, maar Nathan Rozema niet. En Extenzio? Gezien de behoeften aan een andere aanpak bij immigratie en centrumontwikkeling zou de Extenzio samenwerking zomaar weer op kunnen bloeien. Met Labyrinth samenwerken is verfrissend. Het staat garant voor nieuwe invalshoeken. Voor een idee waar je iets mee kunt. De oprechte, eerlijk drive van Nathan en z’n mensen staat daarvoor garant. Z’n soms onorthodoxe aanpak of rafelige uitwerking stond de groei weleens in de weg. Toch zie ik nog wel een Labyrinth 2.0 ontstaan. Om te beginnen op de werkterreinen waar ik met ze heb samengewerkt, centrumontwikkeling en consumenten leefstijlen, in het bijzonder bij immigranten.

Bloeiende centra realiseren

“Je moet die ondernemers begrijpen. En veel begeleiders, zulke straatmanagers, ze snáppen de ondernemers niet”, verzuchtte Nathan. En dan kreeg je vol goede bedoelingen allerlei brancheringsregels en minder parkeerplaatsen en minder omzet bij de ondernemers. Zo kwamen we tot Extenzio, dat de onderzoekskracht van Labyrinth combineerde met de echte retailervaring. Onze methode was vernieuwend. Ik had ervaring met consumentenleefstijlen, postcodesegmentatie en was als directeur van de AKO boekenwinkels en manager bij Quantore thuis in de retailmanagement praktijk. Nathan had met Labyrinth de kennis van onderzoek en de dynamiek van wijken. Bovendien waren we bekend met allochtone ondernemers. Die wilden niet geknuffeld worden. Die wilden ondernemen.

Met een handige methode konden we via postcodesegmentatie vaststellen wat het verzorgingsgebied van een centrum is, wat het profiel van dat gebied is, wie er wél uit dat gebied naar het centrum kwamen, en wie niet. Als je dat als centrum wil veranderen, gaven we aan met wat voor ondernemers, winkels en functies je dat kan doen. We waren de tijd vooruit. We werkten in het domein van onderzoekers én in het domein van managers. De projecten voor centra in bijvoorbeeld Dordrecht, Heerlen, Rijswijk, Veenendaal en Arnhem werden hoog gewaardeerd. Inmiddels werk ik veel als centrummanager, met veel publiek- private samenwerking en transformatie. Nathan heeft onderzoek met ontwikkeling gecombineerd. En je ziet de vraag naar die praktische aanpak weer opkomen, dus je weet maar nooit. De praktijk vraagt immers kennis en postcodesegmentatie. Waar privacy geen probleem is, biedt dit nieuwe kansen. Inmiddels hebben we een nieuw postcodesegmentatiesysteem gemaakt: Geo Origins. Simpeler en betaalbaar. Zou wel eens goed bij Labyrinth 2.0 kunnen passen.

Succesvolle integratie

Voor een veel betere integratie zagen we kansen. Zien we ze! Want de mensen die begeleiden begrijpen, vol goede bedoelingen, zo weinig van immigranten. Die willen ondernemen. Maar de mensen die helpen bij integratie die “zien dat niet”, verzuchtte Nathan. Dan krijg je problemen en gemiste kansen. “En gaan de verkeerde mensen met de discussie op de loop. Praten over verschillen in culturen wordt te weinig gedaan. Dan krijg je verkeerde discussies en komen we niet tot oplossingen.” Een stokpaardje van Nathan Rozema is dan vervolgens dat er veel te veel met subsidies wordt gestrooid. “Dat kan minder en moet vooral anders.” Zo werd al vroeg duidelijk dat een stad als Almere succesvolle immigranten wel eens aan zou kunnen spreken. De ene groep waardeert bij succes oude stenen, de andere groep kiest juist voor nieuwe. Met alles wat daarbij hoort.

Het toeval wil dat ook op het gebied van diversiteit vanuit Engeland een nieuw programma over is komen waaien, een combinatie van data, software en praktijktoepassingen. Dit doet in Engeland veel goed werk op het gebied van zorg, cultuur, economie, woonvraag en integratie. Het heet Origins, dus zonder Geo. We hebben veel aansprekende cases. Wát een match geeft dat bij de expertise van Labyrinth! Als je de behoeften van verschillende groepen mensen beter in kaart kunt brengen, kun je ook beter op behoeften van die groepen inspelen: een realistisch begrip van verschillende groepen mensen als basis voor een Integratie 2.0.

De verschillende behoeften bij verschillende groepen immigranten in beeld brengen en dat vertalen naar de praktijk. Dat zou toch heel goed passen bij Labyrinth 2.0?

Eduard Plate is gebieds- en retailmanager. Expert ontdekkingsstraten en publiek private samenwerking. Werkt o.a. als centrummanager in Hardenberg, Renkum, Hasselt en Zwolle. Focus op kiezende consumenten en ondernemers. Studie geografie en marketing. Daarna Wehkamp, Sanoma, introduceerde Mosaic postcode-segmentatie en was directeur AKO boekenwinkels, incl. Schiphol, NS Stations en AKO.nl. Hij is adviseur bij CLOK, lokaal krachtig ondernemen.