Evaluatieonderzoek regiobijeenkomsten ‘Veilige Moskee’

Afbeelding bij Migratie & diversiteit

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) evalueerde Labyrinth een serie bijeenkomsten voor moskeebestuurders. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht om moskeebesturen meer bekend te maken met de handreiking ‘Veilige Moskee’. Daarnaast komt de wijze waarop zij in samenwerking met de (lokale) overheid en politie kunnen bijdragen aan een verbeterde veiligheidssituatie rondom moskeeën aan de orde.

Handreiking ‘Veilige Moskee’

In Nederland zijn circa 450 tot 500 moskeeën. Een deel van hen heeft de afgelopen jaren met vijandigheden of gewelddadigheden te maken gehad. In dat kader hebben de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van SZW, in samenwerking met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap, de politie, en een aantal gemeenten, gewerkt aan de handreiking ‘Veilige Moskee’. De handreiking bevat kennis, aanbevelingen en goede voorbeelden voor moskeeën, gemeenten en de politie om de veiligheid van moskeeën te verbeteren.

Regiobijeenkomsten

Om de handreiking breder onder de aandacht te brengen en toe te lichten heeft de ESS in samenwerking met diverse moskeekoepels een serie regiobijeenkomsten georganiseerd. Centraal bij deze bijeenkomsten staat hoe moskeebesturen zelf aan de slag kunnen gaan met de handreiking ‘Veilige Moskee’. Labyrinth onderzocht middels een online en telefonische enquête en focusgroep hoe moskeebestuurders deze bijeenkomst hebben ervaren en wat zij uit de bijeenkomst hebben meegenomen. De resultaten worden op dit moment verwerkt in een rapportage die wordt voorgelegd aan de ESS.