Labyrinth en partners ontdekken zelfbeheer in Schotland

Afbeelding bij Sociaal ondernemen

Labyrinth organiseert samen met LSA en Geldstromen door de Wijk een werk-leerreis naar de pioniers van Community Business in Schotland. Bij het bezoeken van bewonersinitiatieven doen ze een grote steden zoals Glasgow aan maar bezoeken ze ook een klein maar heel bijzonder eiland. Het eiland Gigha met 150 inwoners is door de bewoners zelf gekocht en zij regelen daar nu hun eigen zaken. Daarnaast worden verschillende Community housing Trusts bezocht, een soort woningcorporatie in eigendom en opgezet door bewoners zelf van onderop.

Centraal bij de reis staat het uitwisselen van kennis en het verkrijgen van nieuwe handvaten voor initiatieven in Nederland. Zo benoemt één van de deelnemers dat zij uit nieuwsgierigheid mee gaat en graag wilt zien wat mensen zelf tot stand kunnen brengen. Prachtig om initiatieven van burgerparticipatie te zien waarbij ook echt sprake is van participatie. Ook directeur van Labyrinth, Nathan Rozema, gaat mee op de reis. Hij is tevens één van de initiatiefnemers van het Krachtstation en hoopt tijdens de reis meer inspiratie te vinden om zulke zelfbeheerprojecten verder uit te bouwen.

Bekijk het onderstaande filmpje gemaakt door U in de wijk over de voorbereidende dag voor de reis in het Krachtstation:

De reis vindt volgende week plaats en we houden u op de hoogte van de zeker interessante ervaringen die de deelnemers zullen opdoen!