Face-to-face onderzoek

Door middel van de face-to-face methode komt Labyrinth echt in contact met de doelgroep. Respondenten waarmee doorgaans moeilijk contact wordt gevonden (bijvoorbeeld door ontbreken telefoon- of internetaansluiting / mindere taalvaardigheid), worden toch bereikt. Daarnaast leent de methode zich voor complexe of gevoelige onderwerpen. Interviewers hebben bij deze methode namelijk de mogelijkheid door te vragen en begripvol te zijn. Face-to-face onderzoek leent zich voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve vragenlijsten. Labyrinth kan face-to-face onderzoek ook met online onderzoek combineren.

Interviewteam

Labyrinth zet voor deze onderzoeken haar interviewteam in. De interviewers die Labyrinth inzet zijn veelal hoogopgeleid, hebben vaak een sociaal-wetenschappelijke achtergrond en zijn gewend verschillende typen respondenten te benaderen. Hierdoor ontstaat een prettige interactie en wordt zoveel mogelijk relevante informatie verkregen voor het onderzoek. Omdat ieder onderzoek weer specifieke vereisten met zich meebrengt worden de interviewers voor de aanvang van de face-to- face interviews uitgebreid geïnstrueerd. Ook spreken zij vaak, zowel letterlijk als figuurlijk, de taal van de doelgroep.

Veldwerkapp

Labyrinth gebruikt voor face-to-face onderzoek de speciaal door Labyrinth ontwikkelde veldwerkapp. Deze veldwerkapp maakt het mogelijk het veldwerk op efficiënte en zorgvuldige wijze te coördineren en monitoren. Door een koppeling tussen veldwerkapp en software voor zowel face-to-face als online vragenlijsten, kan Labyrinth verschillende onderzoeksmethoden op efficiënte wijze combineren, zodat een maximale respons behaald kan worden.