Labyrinth evalueert Utrechtse buurtcentra

Afbeelding bij Labyrinth evalueert Utrechtse buurtcentra

Onderzoek buurtcentra

De komende maanden evalueert Labyrinth in opdracht van de gemeente Utrecht de Utrechtse buurtcentra. Wat betekenen de buurtcentra voor de stad? Wat vinden gebruikers van de centra? En wat is het effect van het gevoerde beleid?

De welzijnssector is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd, zo ook in Utrecht. Het welzijnswerk wordt uitgevoerd door sociaal makelaars en sociaal beheerders. Daarnaast zijn er centra in zelfbeheer, uitgevoerd door een bewonersorganisatie. Sommige locaties zijn verkleind, anderen zijn gesloten of verzelfstandigd. In dit laatste geval hebben bewoners het beheer in eigen hand genomen. In andere gevallen is er sprake van ‘medebeheer’. Hierbij ligt facilitair beheer bij de gemeente en sociaal beheer bij de sociaal makelorganisaties (sinds 1 januari Dock).

Participatieve evaluatie

In 2016 heeft het college van B&W aan de raad toegezegd dat er in 2019 een brede participatieve evaluatie over de tevredenheid met de buurtcentra plaatsvindt. Hierbij spelen vanuit betrokken partijen verschillende wensen. De evaluatie moet meer meten dan alleen bezettingsgraad, klanttevredenheid en ruimte voor bewonersinitiatief. Ook moet aandacht worden geschonken aan wat buurtcentra voor de gemeenschap betekenen. De evaluatie moet zodoende inzicht verschaffen in de maatschappelijke waarde van buurtcentra, de beleving en tevredenheid van de gebruikers en effecten van het gevoerde beleid.

Het onderzoek bestaat uit:

  • Groepsgesprekken met betrokkenen
  • Enquête onder Utrechters die de centra bezoeken
  • Enquête onder Utrechters die ze juist niet bezoeken
  • Inventariseren maatschappelijke waarde
  • Workshops met betrokkenen
  • Ontwikkelen evaluatietool