‘Nederlanders dubbel over discriminatie’ – resultaten onderzoek naar discriminatie

Afbeelding bij Migratie & diversiteit

Burgerperspectieven 2017 | 2 – Dubbel over discriminatie

Labyrinth organiseerde in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een serie groepsgesprekken over discriminatie, met deelnemers van uiteenlopende achtergronden. Centraal stond hierbij onder andere hoe wordt aangekeken tegen verschillende vormen van discriminatie, of men de ene anders ervaart dan de ander en of er de laatste tijd meer aandacht voor discriminatie is.

De groepsgesprekken maken deel uit van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het SCP. Met het COB worden opvattingen, houdingen en stemmingen van burgers onderzocht. Er wordt onderzocht waarover burgers zich zorgen maken, wat ze belangrijk vinden, hoe het met hen gaat, en met de maatschappij en de politiek. Maar vooral besteedt het COB aandacht aan waarom ze dat vinden.

De resultaten van dit onderzoek zijn gister bekend gemaakt. Hieruit blijkt onder andere dat:

  • In Nederland het discriminatiebewustzijn relatief groot is.
  • Er tegelijkertijd veel onduidelijkheid is over wat discriminatie inhoudt en scepsis is over discriminatie-ervaringen
  • LHB’ers, moslims en etnische minderheden volgens burgers het meest worden gediscrimineerd

Lees verder op de site van het SCP. De volledige rapportage is hier te vinden.