Ondersteuning Ana Upu

Afbeelding bij Ondersteuning Ana Upu

In opdracht van de gemeente Ede en Stichting Ana Upu en in samenwerking met haar partners schreef Labyrinth eind 2016 een onderzoeksrapport over de mogelijkheden tot verzelfstandiging van de wijkaccommodatie Ina Ama. Het doel van dit onderzoek is nog steeds actueel, namelijk de koop / overname van het gebouw door Stichting Ana Upu mogelijk maken. De jaren 2017 en 2018 stonden in het teken van intensieve onderhandelingen tussen het bestuur van Stichting Ana Upu en de gemeente Ede. Inzet van deze onderhandelingen was de vraag van Stichting Ana Upu om de koopsom die de gemeente Ede heeft vastgelegd te verlagen. In opdracht van Stichting Ana Upu werd hiertoe een extern deskundig taxatiebureau ingehuurd. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de gemeente Ede voor een groot bedrag de koopsom heeft verlaagd. De gemeente Ede ziet in Stichting Ana Upu nog steeds de potentiële nieuwe eigenaar.

Nieuw ontwerp

Naast het inschakelen van een externe taxatiebureau heeft Stichting Ana Upu op grond van gesprekken met zittende huurders en toekomstige huurders van het gebouw door een architect een ontwerp van het huidige gebouw laten maken. Gericht op het programma van wensen van de zittende en toekomstige huurders is drastische aanpassing en herinrichting van het gebouw noodzakelijk. Het wijkhuis dient voor alle wijkbewoners een bruisend wijkhuis te zijn, waar jong en oud terecht kan ongeacht de culturele achtergronden. Inmiddels heeft een kinderdagverblijf ook haar intrek in het gebouw genomen.

Fondsenwerving

Het jaar 2019 is een cruciaal jaar voor het bestuur van Stichting Ana Upu. Sinds het aanleveren van het onderzoeksrapport wordt Labyrinth door het bestuur van Stichting Ana Upu geregeld gevraagd om haar te ondersteunen bij de onderhandelingen met de gemeente Ede (afdeling vastgoed, samenleving/welzijn). Naast deze onderhandelingen helpt Labyrinth ook bij fondsenwerving en verwerving van subsidies om definitieve koop en dekking van kosten van verbouwing te realiseren. Enkele fondsen hebben positief gereageerd. Voorwaarde is wel dat de koop definitief moet zijn. Inmiddels hebben zich dankzij de inzet van Labyrinth twee potentiële provinciale investeerders bij het bestuur van Stichting Ana Upu aangemeld voor het verstrekken van een lening. Voorwaarde is het aanleveren van een concreet bedrijfsplan najaar 2019. Labyrinth blijft voor advies en ondersteuning actief betrokken in dit proces.