Onderzoek fietsgedrag basisschoolleerlingen

Afbeelding bij Onderzoek fietsgedrag basisschoolleerlingen

Labyrinth is in opdracht van CROW-Fietsberaad, in het kader van de Tour de Force, bezig met een onderzoek naar fietsgedrag. In acht gemeenten onderzoeken we de verschillen in fietsvaardigheid en fietsbezit tussen basisschoolleerlingen in wijken met diverse sociaaleconomische achtergronden.

Minder vaak op de fiets

Harde cijfers over fietsvaardigheid onder kinderen uit deze verschillende wijken zijn er momenteel niet of nauwelijks. Het beeld is wel dat in sommige wijken aanmerkelijk minder wordt gefietst. Kinderen groeien er op zonder fiets en leren niet of nauwelijks fietsen. Een signaal hiervan is de groeiende afname van het aantal deelnemers aan het praktisch verkeersexamen. Landelijk doet 74 procent van de scholen mee aan het praktisch verkeersexamen, maar in Rotterdam is dat maar 40 procent. In 2016 was dat zelfs maar 15 procent. Dat heeft veel te maken met de scholen, voor wie de organisatie ervan geen prioriteit heeft, maar ook met gebrekkige fietsvaardigheid en gering fietsbezit.

Onderzoek

Om dit te staven met cijfers is Labyrinth nu begonnen met het uitzetten van een vragenlijst onder ouders en kinderen van 16 basisscholen in steden waarvan bekend is dat er sprake is van een grote diversiteit als het gaat om culturele- en sociaaleconomische achtergrond van de inwoners. Het gaat hierbij om de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Almere, Nieuwegein, Leiden, Dordrecht en Arnhem. Vervolgens wordt door middel van twee focusgroepen met ouders meer zicht gekregen op de beweegredenen van ouders om fietsgedrag en -bezit bij hun kinderen wel of niet te stimuleren en welke factoren hieraan ten grondslag liggen.