Onderzoek Syrische en Eritrese statushouders

Afbeelding bij Onderzoek Syrische en Eritrese statushouders

Labyrinth voert in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een verdiepend onderzoek uit onder Syrische en Eritrese statushouders.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd onder deze groepen statushouders. Dan gaat het bijvoorbeeld om de survey ‘Nieuwe Statushouders in Nederland’ dat Labyrinth eerder voor het SCP uitvoerde. In eerdere onderzoeken (bijvoorbeeld ‘Syriërs in Nederland’, ‘Opnieuw beginnen’ en ‘Eritrese statushouders in Nederland‘) is veel duidelijk geworden over hoe het nu gaat met Syrische en Eritrese statushouders. Dan gaat het bijvoorbeeld over onderwerpen als huisvesting, scholing of werk.

Het huidige onderzoek richt zich op de opvattingen van statushouders over de Nederlandse samenleving en cultuur. Daarbij gaat het om welke positieve en welke minder positieve kenmerken statushouders toeschrijven aan de Nederlandse samenleving en cultuur. Met verdiepend en kwalitatief onderzoek willen Labyrinth en de UvA meer inzicht krijgen in de belevingen en ervaringen van statushouders die in de laatste 5 jaar naar Nederland zijn gekomen. De resultaten worden in de tweede helft van 2020 door het SCP gepubliceerd.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het onderzoek? Of kent u iemand die mogelijk geïnteresseerd is? Aanmelden voor het onderzoek kan via: www.statushouders-in-nederland.nl.