Vooruitgang situatie Syrische Nederlanders neemt af

Afbeelding bij Vooruitgang situatie Syrische Nederlanders neemt af

Vooruitgang situatie Syrische Nederlanders neemt af

Terwijl de situatie van Syrische Nederlanders in de eerste paar jaar na hun aankomst verbeterde, lijkt deze vooruitgang nu af te nemen. Dit blijkt uit een onderzoek van het WODC dat recent is gepubliceerd, waarvoor wij het veldwerk hebben verricht. Op sommige gebieden is hun situatie zelfs verslechterd.

Werk
De arbeidsparticipatie van Syrische Nederlanders op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt toe. Er zijn meer Syrische Nederlanders aan het werk, maar nog steeds is een groot deel van hen afhankelijk van een bijstandsuitkering. Vooral mannen nemen vaker deel aan de arbeidsmarkt, terwijl vrouwen minder vaak aan het werk zijn. Dit komt door ziekte of doordat zij zich vaker bezighouden met huishoudelijke taken of een studie volgen. Uit het onderzoek blijkt dat ondanks de verbeterde positie van Syrische Nederlanders op de arbeidsmarkt, toch meer dan de helft te weinig verdient om rond te kunnen komen.

Sociale situatie
De mentale gezondheid en sociale situatie van Syrische Nederlanders lijkt de afgelopen jaren achteruit te zijn gegaan. Ondanks dat ze zich meer thuis voelen in de Nederlandse samenleving, ervaren Syrische Nederlanders meer eenzaamheid en sociale uitsluiting. Bovendien hebben zij vaker te maken met discriminatie dan voorheen. Daarnaast ervaart één op de drie Syrische Nederlanders veel stress en beoordelen steeds meer Syrische Nederlanders hun gezondheid als matig tot slecht.

Onderzoek Syriërs in Nederland
Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks onderzoeken die het welzijn van de Syrische vluchtelingengemeenschap volgen sinds hun aankomst in Nederland vanaf 2014. Het veldwerk voor alle waves (2017, 2019 en 2022) is uitgevoerd door Labyrinth. Vandaag is de uitkomst van dit onderzoek gepubliceerd in een rapport. Voor meer informatie kunt u terecht op WODC.nl.

Veldwerk
Voor dit onderzoek werd in 2017 een willekeurig aantal gekozen Syrische Nederlanders benaderd om een vragenlijst in te vullen over hun leven in Nederland. Dit kon zowel zelfstandig online, als face-to-face met een interviewer van ons meertalige interviewersteam. Deze interviewers weten hoe ze de doelgroep achter de voordeur kunnen bereiken door hen op hun gemak te stellen en het belang van het onderzoek goed uit te leggen.

Na deelname zijn alle respondenten die de vragenlijst hadden ingevuld om de twee jaar opnieuw benaderd om een nieuwe vragenlijst in te vullen. Op deze manier kon de ontwikkeling van hun leven in Nederland worden gemonitord, en een beeld worden geschetst van wat goed gaat en wat juist kan worden verbeterd in hun situatie.

Wilt u meer weten over hoe wij dit onderzoek hebben uitgevoerd? Of kunnen wij uw organisatie helpen bij het bereiken van uw doelgroep? Neem dan contact met ons op.