Veilig op de fiets naar de basisschool: onderzoek fietsgedrag in stadswijken

Afbeelding bij Veilig op de fiets naar de basisschool: onderzoek fietsgedrag in stadswijken

Onderzoek Fietsgedrag

Labyrinth Onderzoek & Advies heeft in opdracht van CROW en Tour de Force 2020 het fietsgedrag van basisschoolleerlingen onderzocht. Doel was de hypothese dat het fietsgedrag in achterstandswijken significant lager is dan in andere wijken te toetsen. Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen niet meer vanzelfsprekend leren fietsen of deelnemen aan een verkeersexamen. Daarnaast heeft de Inspectie van de Gezondheidszorg in 2013 geconstateerd dat in achterstandswijken bewoners ongezonder leven en minder bewegen. De resultaten zijn gebundeld in bovenstaande fact sheet.

Voor dit onderzoek is een speciale vragenlijst ontwikkeld die zowel digitaal als op papier kon worden ingevuld. In totaal hebben ouders en kinderen van 19 scholen meegedaan aan het onderzoek. Labyrinth ontwikkelde speciaal voor de kinderen op basis van haar ervaring een toegankelijke versie van de vragenlijst.

Verschil in wijken of zijn er ander factoren?

Uit de resultaten blijkt dat 30% van de geraadpleegde kinderen niet op de fiets naar school gaat. Dit percentage is in wijken met een lage SES nog hoger. Afstand, verkeersveiligheid en fietsbezit zijn hierbij mogelijke oorzaken. Alhoewel de resultaten voor nu slechts indicatief zijn, zijn ze voor Tour de Force 2020 en Heel Gelderland Fietst wel aanleiding om aan Labyrinth Onderzoek & Advies opdracht te geven voor een vervolgonderzoek in de provincie Gelderland. Inmiddels is Labyrinth gestart met dat onderzoek.

Meer weten of informatie te delen? Neem dan contact op.