Labyrinth op stap voor veiligheidsonderzoek op Amsterdamsestraatweg

Afbeelding bij Sociale veiligheid

Afgelopen weken gingen de enqueteurs van Labyrinth voor de tweede keer op stap op de Utrechtse Amsterdamsestraatweg. Nadat zij in 2016 een nulmeting hadden gedaan voor een onderzoek naar veiligheidsgevoelens onder bewoners, ondernemers en passanten in de straat, was het nu tijd voor de vervolgmeting. Labyrinth sprak daarvoor bijna 300 respondenten. Met de resultaten kan de gemeente toetsen in hoeverre getroffen maatregelen effect hebben, en waar nog behoefte aan is ten aanzien van het verbeteren van (gevoelens van) veiligheid.

Vlogger Babbe liep een dagje mee met onze interviewer en maakte onderstaande reportage: