Labyrinth doet in Nijmegen onderzoek naar proef met bijstand

Afbeelding bij Arbeidsmarkt

Labyrinth gaat dit najaar in opdracht van de gemeente Nijmegen onderzoek doen onder bijstandsgerechtigden in het kader van een proef met bijstand.

De gemeente start eind 2017 met een experiment met de participatiewet. Onderdeel hiervan zijn onder andere andere bijstandsregels. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, kunnen zich hiervoor aanmelden. Labyrinth gaat binnenkort een vragenlijst afnemen, waarmee wordt gevraagd hoe het nu gaat met deze groep. Dit is een zogeheten nulmeting. Vervolgens kan na afloop van het experiment gemeten worden wat de effecten zijn van het experiment.

Lees hier meer over het experiment van de gemeente Nijmegen.

Moeilijk bereikbare doelgroepen

Bijstandsgerechtigden zijn vaak ondervertegenwoordigd in onderzoek. Labyrinth is gespecialiseerd in het bereiken van dergelijke moeilijk bereikbare doelgroepen. Lees hier meer over de methoden die Labyrinth hiervoor inzet.