Eerste grootschalig onderzoek onder Roma, Sinti en woonwagenbewoners

Afbeelding bij Eerste grootschalig onderzoek onder Roma, Sinti en woonwagenbewoners

Labyrinth heeft het afgelopen jaar in opdracht van Ipsos MORI (Londen) het veldwerk uitgevoerd voor het internationale onderzoek naar discriminatie onder de Roma, Sinti en Woonwagenbewoners in Nederland. Het veldwerk is met succes afgerond. Labyrinth heeft in samenwerking met organisaties die Roma, Sinti en woonwagenbewoners vertegenwoordigen en interviewers uit de doelgroep verspreid over Nederland meer dan 700 face-to-face interviews afgenomen. Meer informatie over de resultaten volgt over een paar maanden.

Dit onderzoek is uitgevoerd voor FRA (de Fundamental Rights Agency van de Europese Unie). Tegelijkertijd werd het onderzoek uitgevoerd in Frankrijk, België, Zweden, Engeland en Ierland.

Labyrinth heeft de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met onderzoek onder deze doelgroep. Zo voerde ze in verschillende gemeenten onderzoek uit naar de behoefte aan standplaatsen onder woonwagenbewoners. Door het ‘uitsterfbeleid’ dat jarenlang is gehandhaafd is het aantal standplaatsen dat beschikbaar is voor woonwagenbewoners sterk afgenomen. Families wonen bij elkaar op één standplaats of zijn verhuisd naar reguliere woningen. Het rijk heeft in juli 2018 een nieuw beleidskader opgesteld. Hierin komt onder andere naar voren dat de afbouw van standplaatsen niet meer toegestaan is als er behoefte aan is. Verder moeten gemeenten zich inzetten om de behoefte aan standplaatsen in kaart te brengen, moeten woonwagenbewoners binnen redelijke termijn kans hebben op een standplaats en moeten woningcorporaties voorzien in huisvesting van woonwagenbewoners.