SCP: positie Syrische statushouders in Nederland verbetert

Vandaag publiceerde het SCP een rapport waarin de situatie van Syrische statushouders van 2019 met die van 2017 wordt vergeleken. Hieruit komt naar voren dat de positie van Syrische statushouders in Nederland is verbeterd; zo hebben zij vaker een betaalde baan of een opleiding dan een paar jaar eerder en is de beheersing van hun Nederlandse taal vooruitgegaan. Labyrinth heeft vorig jaar het het veldwerk voor het onderzoek naar Syrische statushouders verricht, waarbij het Labyrinth Interviewteam vragenlijsten heeft afgenomen.

Belangrijkste resultaten onderzoek

  • Syrische statushouders beheersen de Nederlandse taal beter. Zo sluiten steeds meer statushouders hun inburgering en de cursus Nederlandse taal af. Ook op de arbeidsmarkt zijn Syriërs meer actief en is de onderwijsparticipatie toegenomen;
  • Als het gaat om taal- en arbeidsparticipatie boeken jongeren en mannen een grotere vooruitgang dan 45-plussers en vrouwen;
  • Veel vaker dan gemiddeld in Nederland stromen kinderen van statushouders door naar het praktijkonderwijs;
  • Er zijn nog zorgen over de ongunstige fysieke en psychische gezondheid van Syrische statushouders. Het aandeel psychisch ongezonde mensen is enigszins gedaald ten opzichte van 2017, maar ligt nog steeds op een hoog niveau;
  • Syrische statushouders geven aan tevreden te zijn met hun leven in Nederland en met de werking van Nederlandse instituties. Ook geven zij aan, in vergelijking met andere migrantengroepen, relatief weinig discriminatie te ervaren;
  • Ondanks de verbetering in de participatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, blijft een groot deel van de Syrische statushouders afhankelijk van een bijstandsuitkering. Veel mensen geven aan dat er in hun huishouden te weinig geld is om van rond te komen.

Zie de website van het SCP voor alle onderzoeksresultaten. De resultaten hierboven zijn opgesteld op basis van de samenvatting van de onderzoeksrapportage van het SCP.