Week van alfabetisering: Labyrinth bereikt laaggeletterden

Afbeelding bij Week van alfabetisering: Labyrinth bereikt laaggeletterden

Week van alfabetisering

Het is de week van alfabetisering. 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. Het is voor deze mensen vaak moeilijker om mee te doen aan onderzoeken. Ook Labyrinth krijgt hier in haar onderzoeken veel mee te maken.

De week van de alfabetisering wordt georganiseerd door Stichting Lezen & Schrijven. De stichting organiseert deze week om laaggeletterden te helpen om erover praten. Naast deze aandacht voor het probleem worden er ook in de samenleving oplossingen verzonnen om laaggeletterden te helpen. Hierbij kan worden gedacht aan organisaties die laagdrempelige cursussen aanbieden en ‘taalvrijwilligers’. Vanuit de overheid is er het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’, dat mensen met een taalachterstand aanmoedigt bij het lezen.

Waarom is laaggeletterden bereiken van belang?

In Nederland zijn er zo’n 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn ‘laaggeletterd’. Het hebben van moeite met lezen, schrijven en/of rekenen heeft negatieve gevolgen voor het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, digitaal betalen en het reizen met het openbaar vervoer. Veel van deze mensen schamen zich hiervoor. Op die manier blijft het een verborgen probleem waar mensen zelf mee worstelen.

Labyrinth kan deze mensen bereiken!

Ook voor Labyrinth is laaggeletterdheid belangrijk om rekening mee te houden. Meedoen aan onderzoeken die alleen online of op papier in zijn te vullen kan lastiger zijn voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Daarom bedenkt Labyrinth per onderzoek oplossingen op maat om mensen die laaggeletterd zijn wel te bereiken. Dit doen wij bijvoorbeeld door online onderzoek te combineren met het inzetten van (meertalige) interviewers uit ons interviewteam. Zij leggen het onderzoek mondeling uit, kunnen vragen van laaggeletterde respondenten beantwoorden en nemen het interview in een persoonlijk gesprek af. Daarnaast probeert Labyrinth het taalgebruik in vragenlijsten leesbaar, informeel en toegankelijk te houden, zodat ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven deze kunnen begrijpen.

Leuk om te weten: In 2016 deed Labyrinth voor Stichting Lezen & Schrijven nog een onderzoek naar de aanpak van laaggeletterdheid.