Basel Ghrewati deelt zijn ervaringen met de Bridge Survey

Afbeelding bij Basel Ghrewati deelt zijn ervaringen met de Bridge Survey

Basel over de Bridge Survey

Labyrinth voert momenteel het veldwerk uit voor de Bridge Survey. Dit jaar worden de respondenten die in 2017 hebben deelgenomen opnieuw benaderd. Door meerdere malen dezelfde respondenten te interviewen, ontstaat er een goed beeld van statushouders in Rotterdam. We kijken hierbij hoe het met ze gaat. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: gezondheid, tevredenheid situatie en werk / studie. Voor dit project is een interviewteam van 14 interviewers actief. Eén van onze interviewers, Basel Ghrewati deelt hieronder zijn ervaringen.

Ervaringen uit het veld

Mijn naam is Basel Ghrewati. Ik kom uit Syrië en heb Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Met veel plezier werk ik als interviewer bij Labyrinth. Om statushouders goed te kunnen laten integreren in de maatschappij is het krijgen van een goed beeld van hun ontwikkeling essentieel. Via mijn werk hoop ik een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan de integratie van migranten in Nederland. Thema’s als inclusiviteit en integratie vind ik erg belangrijk. Bij het onderzoek is het belangrijk dat op dit vlak allerlei onderwerpen worden behandeld met als doel een transparant beeld van de statushouders en hun belangen te verkrijgen. Wat ook van belang is, is dat het onderzoek de statushouders betrekt en de ruimte aan ze geeft om hun meningen te uiten. Daardoor wordt er niet over, maar met ze besproken.

Wat ik heel leuk vind is dat mijn werk niet statisch is. Elke dag is echt anders. Je hebt respondenten die heel graag al hun ervaringen willen delen maar ook respondenten die liever geen antwoord geven. In krijg in mijn werk het gevoel dat ik een bruggenbouwer tussen culturen ben. Dat past heel erg bij mijn interesse. Ik heb leuke collega’s waarmee ik kan lachen én balen en met wie ik ook samen successen vier. In het team voel ik me thuis. Wat ik fijn vind, is dat ik weet dat wij samen naar één doel toewerken. Dat maakt mijn motivatie en betrokkenheid bij de organisatie groter. Door mijn werk bij Labyrinth begint mijn dag in de ochtend weer met goede moed.