Stressklachten verminderen bij Syriërs in Nederland

Afbeelding bij Stressklachten verminderen bij Syriërs in Nederland

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat een deel van de Syriërs in Nederland psychische gezondheidsklachten ervaart. En dat niet iedereen hulp heeft om deze klachten te verminderen. Het internationale onderzoeksproject STRENGTHS heeft met haar Problem Management Plus (of PM+) een programma voor Syriërs die last hebben van stressklachten. PM+ is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en is al met succes getest en aangeboden in meerdere landen, waaronder in Pakistan en Kenia. Analyses geven aan dat PM+ programma effectief kan zijn in het verbeteren van de geestelijke gezondheidsresultaten en psychosociaal functioneren.

Werven van Syrische deelnemers

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft grootschalig en landelijk onderzocht hoe effectief PM+ is in het verminderen van stressklachten bij Syriërs in Nederland. Labyrinth bood het afgelopen jaar assistentie bij de werving van deelnemers voor het programma. Zo heeft Labyrinth haar panel, haar grote netwerk onder (Syrische) vluchtelingen en diverse AZC’s benaderd om zoveel mogelijk Syrische mensen bij het programma te betrekken. Daarnaast zijn er in het Syrisch Arabisch filmpjes gemaakt, flyers en posters op locaties verspreid en meerdere Facebook campagnes uitgezet.

Door corona bleken de mogelijkheden om fysiek te werven beperkt. Desondanks is het Labyrinth gelukt het uiteindelijke aantal deelnemers aan het programma PM+ te verdubbelen. In totaal zijn er 262 aanmeldingen voor het programma binnengekomen. Uit de pilot van de VU blijkt onder meer dat deelnemers die de PM+ gesprekken hadden gekregen minder stressklachten hadden in vergelijking met deelnemers die de PM+ gesprekken niet hadden gekregen.

Labyrinth en onderzoek onder Syriërs

Labyrinth verrichte en ondersteunde meerdere onderzoeken onder Syriërs en andere groepen nieuwkomers in Nederland, waaronder voor het SCP. Zo voerde zij grootschalig veldwerk uit voor de survey Nieuwe Statushouders in Nederland. Ook was zij betrokken bij het kwalitatieve onderzoek Open Armen, Dichte Deuren. Waarvoor verdiepende interviews werden uitgevoerd met Syriërs en Eritreeërs. Behoefte aan assistentie bij jouw onderzoek? Neem gerust contact met ons op.