Publicatie rapport Open armen en dichte deuren

24 februari 2021 - In opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau en in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam heeft Labyrinth van december 2019 tot juni 2020 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder Syrische en Eritrese statushouders naar hoe zij de Nederlandse en de herkomstcultuur interpreteren. De resultaten van dit onderzoek zijn nu gepubliceerd in het rapport 'Open armen en dichte deuren'.

lees meer

Draagvlakmeting Alexander de Grotelaan

16 februari 2021 - Woningcorporatie Bo-Ex heeft Labyrinth gevraagd om als onafhankelijke partij een draagvlakmeting uit te voeren onder de bewoners van 96 sociale huurwoningen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Met deze draagvlakmeting wordt gekeken of bewoners het eens zijn met de plannen voor de renovatie van hun woningen. Deze plannen kunnen alleen uitgevoerd worden als tenminste 70% van de bewoners hiermee akkoord gaat.

lees meer

Start onderzoek diversiteit en inclusiviteit van de Utrechtse muzieksector

4 februari 2021 - Het Utrechtse Muziek Overleg (UMO) wil weten wat de publieks- en personeelssamenstelling is van de Utrechtse muzieksector. Ook wil het weten hoe publiek en personeel de inclusiviteit van de sector beoordelen. Labyrinth onderzoekt dit door een vragenlijst te ontwikkelen, die ook voor vervolgonderzoek gebruikt kan worden.

lees meer

Labyrinth Onderzoek & Advies

Labyrinth is een full-service onderzoeks- en adviesbureau dat bestaat uit een uitstekend op elkaar ingespeeld team van specialisten met ruime ervaring op diverse onderzoeksterreinen. Wij werken snel, zijn betrouwbaar en flexibel en leveren binnen de afgesproken tijd actuele en betrouwbare onderzoeksresultaten van hoge kwaliteit.

› meer informatie

Labyrinth Panel

We zijn benieuwd naar jouw mening

› meer informatie

Nieuwsbrief ontvangen

Werkvelden

Specialismen

op Facebook

volg ons op

op Twitter

volg ons op