Jeugd

Afbeelding bij Jeugd

Labyrinth en Jeugd

De jeugd heeft de toekomst en daar gelooft Labyrinth ook in. Om goede voorspellingen en toekomstscenario’s te kunnen maken is degelijke input van de bron noodzakelijk. Het probleem bij “de” jeugd is, dat de meeste gangbare onderzoeksmethoden voor onbetrouwbare en lage respons bij zorgen. Er komen bijvoorbeeld vaak alleen maar hoogopgeleide jongeren op focusgroepen af. Labyrinth heeft speciale methoden ontwikkelt om juist ook onder de ‘lastiger” te bereiken doelgroep betrouwbare repons (zowel kwalitatief als kwantitatief) te behalen. Hierbij velt te denken aan antropologisch participerend onderzoek, de inzet van sociale media tot en met grootschalige landelijke en stedelijke surveys. Zo wist zij samen met verschillende universiteiten betrouwbare respons te realiseren onder jongeren zonder diploma met betrekking tot het gevoelige radicaliseringsvraagstuk, bereikte zij ouders en basisschoolleerlingen voor het Platform Beta Techniek en leerlingen en ouders voor Spelenderwijs.

Het bijzondere van Labyrinth is dat zij naast de ontwikkelde methodieken ook haar multidisciplinaire en multiculturele team heeft opgezet waarbij jongeren zelf ook getraind worden om gelijkwaardig onderzoek te kunnen doen onder jongeren.

Ervaringen

Een paar recente voorbeelden van door ons uitgevoerd onderzoek onder jongeren: