Medewerkers

Benieuwd naar ons team? Maak hieronder, in willekeurige volgorde, kennis met onze medewerkers.

Annemarike doet vanuit een grondige kennis van de Turkse en Midden-Oosterse taal, cultuur en geschiedenis en de positie en ervaringen van moslims onderzoek naar diversiteit in Nederland. Haar interesse in drijfveren van mensen laat ze graag los op uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen, zolang mensen maar centraal staan.

Foto van Annemarike Stremmelaar

Annemarike Stremmelaar

Onderzoeker

Tom is als cultureel antropoloog geïnteresseerd in hoe (groepen) mensen in het dagelijks leven omgaan met culturele diversiteit en sociale uitsluiting. Zijn expertise ligt op het gebied van inburgering, integratie, etniciteit en onderwijs. Tom heeft ervaring als onderzoeker bij diverse ngo’s en werkte in het verleden als interviewer voor Labyrinth.

Foto van Tom Kruis

Tom Kruis

Onderzoeker

Eugenie Waterberg heeft als intercultureel onderzoeker ervaring met migratie- en integratie-vraagstukken. Ze heeft een achtergrond in internationale samenwerking. Zo zette ze in Suriname onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van grondrechten, cultureel erfgoed en invloeden van globaliseringsprocessen op traditionele gemeenschappen op.

Foto van Eugenie Waterberg

Eugenie Waterberg

Onderzoeker / Projectleider

Debberah is zeer ondernemend en weet van aanpakken. Binnen Labyrinth is ze o.a. verantwoordelijk voor dataverzameling, veldwerkprojecten en personeelszaken. Ze heeft als projectleider veel ervaring met supervisie van onderzoeken in zowel Nederland als België. Als manager is ze nauw betrokken bij de organisatie en ontwikkeling van Labyrinth. Daarnaast heeft ze als milieuwetenschapper een specialisme in social trade en duurzaamheidsvraagstukken.

Foto van Debberah ten Velthuis

Debberah ten Velthuis

Manager / Projectleider

Anouk is met haar achtergrond in consumentenwetenschappen gespecialiseerd in het onderzoeken van beweegredenen. Ze zet graag een combinatie van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden in om duidelijk in kaart te brengen wat motieven achter het gedrag van mensen zijn. Door middel van scherpe analyses kan ze deze uitkomsten omzetten naar concrete aanbevelingen en bruikbare oplossingen.

Foto van Anouk Menko

Anouk Menko

Onderzoeker / Projectleider

Met een achtergrond in zowel theologie, antropologie als ontwikkelingsstudies heeft Hanneke een breed multidisciplinair denkkader. Ook heeft ze ervaring met duurzaamheidsvraagstukken, in het bijzonder inclusieve duurzaamheid. Daarnaast schrijft ze naast haar werk bij Labyrinth voor het tijdschrift so/creatie over sociaal ondernemerschap.

Foto van Hanneke Kastelijns

Hanneke Kastelijns

Projectmedewerker

WOEF!

Foto van Nandi

Nandi

Kantoorhond

Rein is als organisatie-antropoloog geïnteresseerd in de dagelijkse leefomgeving, leefwereld en (organisatie)cultuur, waarin hij eigen kracht van mensen en organisaties centraal stelt. Hij heeft als adviseur een breed bestuursnetwerk op het terrein van wonen, wijken, welzijn en zorg. Bij Labyrinth houdt Rein zich sinds 2018 bezig met advisering en ondersteuning van processen van zelfbeheer van buurthuizen, kerkgebouwen en woonzorginitiatieven door vrijwilligersorganisaties.

Foto van Rein Sohilait

Rein Sohilait

Adviseur / Procesbegeleider

Lévi is als stadsgeograaf gespecialiseerd in stedelijke en wijkontwikkeling en heeft expertise op het gebied van de wisselwerking tussen cultuur en stedelijke ontwikkeling. Hij heeft veel ervaring met onderzoek in de wijk en bewonersonderzoeken. Daarnaast is Lévi binnen Labyrinth medeverantwoordelijk voor marketing, communicatie en personeelszaken.

Foto van Lévi Smulders

Lévi Smulders

Onderzoeker / Adviseur

Niet praten over hen, maar met hen. Dat is de filosofie van waaruit Nathan in 2003 Labyrinth oprichtte. Informatie halen bij de bron en eigen kracht staan voor Nathan centraal. Hij is sociaal geograaf en (inter)nationaal expert op het gebied van wonen, wijken, wijkeconomie, geldstromen, verdienmodellen, sociaal ondernemerschap en multiculturele vraagstukken. Daarnaast is hij initiator en conceptontwikkelaar van het toonaangevende Krachtstation met een eigen duurzaam verdienmodel en mede oprichter van Geldstromen door de Wijk.

Foto van Nathan Rozema

Nathan Rozema

Directeur

Larissa is als cultureel antropoloog gewend om in de haarvaten van de samenleving te komen. Ze weet bij de meest lastig bereikbare doelgroepen vertrouwen te winnen en daardoor goed “achter de schermen” te geraken. In haar rol van manager is Larissa verantwoordelijk voor supervisie op verschillende projecten, interne organisatiestructuren, personeelszaken en doorontwikkeling van methodieken.

Foto van Larissa van Es

Larissa van Es

Manager / Projectleider

Siham is de hoeksteen binnen de organisatie van Labyrinth. Siham is medeverantwoordelijk voor personeelszaken, administratie en ons kantoor. Daarnaast ondersteunt ze bij uiteenlopende onderzoeken en heeft ze ervaring als interviewer. Siham kent het werk van Labyrinth van binnen en buiten.

Foto van Siham Bakaoui

Siham Bakaoui

Projectmedewerker

Sander heeft een passie voor werken met data. Hij vindt het belangrijk dat wetenschappelijke inzichten gebruikt worden om de samenleving vooruit te helpen. Sander is gespecialiseerd in sociaal-culturele vraagstukken met betrekking tot migratie, discriminatie, radicalisering en etniciteit. Daarnaast heeft hij uitgebreide ervaring met statistische en data-vraagstukken.

Foto van Sander Sleijpen

Sander Sleijpen

Projectmedewerker

Jan-Jaap heeft een achtergrond in culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, islam en conflict studies en expertise op het gebied van diversiteit en sociale veiligheid. Bij Labyrinth is hij onder meer betrokken bij evaluatieonderzoeken naar programma’s ten behoeve van preventie van radicalisering.

Foto van Jan-Jaap van Eerten

Jan-Jaap van Eerten

Onderzoeker / Projectleider

Fayaaz Joemmanbaks heeft een achtergrond in psychologie en onderzoek. Daarnaast ligt zijn expertise in het kader van mensenrechten, op onderwerpen als diversiteit en inclusie. Hij heeft meerdere (onderzoeks)projecten geleid voor en met biculturele LHBTI’ers en nieuwkomers. Hij geloof in een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld.

Foto van Fayaaz Joemmanbaks

Fayaaz Joemmanbaks

Projectmedewerker

Saire heeft veel ervaring met onderzoek naar spanningen in het hoger onderwijs, terrorismebestrijding,  gezondheid, spanningen in de wijk en diversiteitsvraagstukken. Ze heeft een achtergrond in ecologische pedagogiek en is gespecialiseerd in diversiteit in het hoger onderwijs. In 2015 nam ze de HUgenotenprijs in ontvangst doordat ze landelijke bekendheid verwierf tijdens de Charlie Hebdo-manifestatie op het Utrechtse Domplein. Ze klom daar het podium op en sprak spontaan duizenden deelnemers toe.

Foto van Saire Akce-Day

Saire Akce-Day

Projectmedewerker

Rubin heeft vanuit zijn bachelor Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht kennis van verschillende disciplines, zoals antropologie, sociologie, pedagogiek en psychologie. Daarnaast heeft hij de masterstudie Social Policy en Public Health gevolgd, tevens aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft een brede interesse in verscheidene sociale vraagstukken, waaronder de Nederlandse verzorgingsstaat en vluchtelingenproblematiek.

Foto van Rubin ten Broeke

Rubin ten Broeke

Projectmedewerker