Medewerkers

Benieuwd naar ons team? Maak hieronder, in willekeurige volgorde, kennis met onze medewerkers.

WOEF!

Foto van Nandi

Nandi

Kantoorhond

Lévi is als stadsgeograaf gespecialiseerd in stedelijke en wijkontwikkeling en heeft expertise op het gebied van de wisselwerking tussen cultuur en stedelijke ontwikkeling. Hij heeft veel ervaring met onderzoek in de wijk en bewonersonderzoeken. Daarnaast is Lévi binnen Labyrinth medeverantwoordelijk voor marketing, communicatie en personeelszaken.

Foto van Lévi Smulders

Lévi Smulders

Onderzoeker / Adviseur

Marion is vanaf kinds af aan nieuwsgierig naar en aangetrokken tot het doen van onderzoek. Na vele jaren in de financiële administratie is ze de laatste jaren weer gaan studeren. In 2017 rondde ze de bacheloropleiding Milieu- en Natuurwetenschappen af en in 2018 de bacheloropleiding Psychologie, beide aan de Open Universiteit. In 2019 loopt Marion stage bij Labyrinth, en doet onderzoek naar de voor- en nadelen van groene gevels in stad.

Foto van Marion van Galen

Marion van Galen

Onderzoeksstagiair

Debberah is zeer ondernemend en weet van aanpakken. Binnen Labyrinth is ze o.a. verantwoordelijk voor dataverzameling, veldwerkprojecten en personeelszaken. Ze heeft als projectleider veel ervaring met supervisie van onderzoeken in zowel Nederland als België. Als manager is ze nauw betrokken bij de organisatie en ontwikkeling van Labyrinth. Daarnaast heeft ze als milieuwetenschapper een specialisme in social trade en duurzaamheidsvraagstukken.

Foto van Debberah ten Velthuis

Debberah ten Velthuis

Manager / Projectleider

Rein is als organisatie-antropoloog geïnteresseerd in de dagelijkse leefomgeving, leefwereld en (organisatie)cultuur, waarin hij eigen kracht van mensen en organisaties centraal stelt. Hij heeft als adviseur een breed bestuursnetwerk op het terrein van wonen, wijken, welzijn en zorg. Bij Labyrinth houdt Rein zich sinds 2018 bezig met advisering en ondersteuning van processen van zelfbeheer van buurthuizen, kerkgebouwen en woonzorginitiatieven door vrijwilligersorganisaties.

Foto van Rein Sohilait

Rein Sohilait

Adviseur / Procesbegeleider

Rubin volgt de masteropleiding Social Policy & Public Health aan de Universiteit Utrecht en is geïnteresseerd in vraagstukken omtrent de Nederlandse verzorgingsstaat. Hoe kan beleid worden geformuleerd zonder dat burgers in het gedrang komen, en tegelijkertijd de door de overheid gevraagde eigen verantwoordelijkheid niet op het spel komt te staan? Ook heeft hij een interesse voor vraagstukken rondom vluchtelingen, aangezien een oplossing voor deze ingewikkelde materie niet vanuit één discipline kan worden aangereikt,  maar van meerdere kanten moet worden benaderd.

Foto van Rubin ten Broeke

Rubin ten Broeke

Onderzoeksstagiair

Larissa is als cultureel antropoloog gewend om in de haarvaten van de samenleving te komen. Ze weet bij de meest lastig bereikbare doelgroepen vertrouwen te winnen en daardoor goed “achter de schermen” te geraken. In haar rol van manager is Larissa verantwoordelijk voor supervisie op verschillende projecten, interne organisatiestructuren, personeelszaken en doorontwikkeling van methodieken.

Foto van Larissa van Es

Larissa van Es

Manager / Projectleider

Niet praten over hen, maar met hen. Dat is de filosofie van waaruit Nathan in 2003 Labyrinth oprichtte. Informatie halen bij de bron en eigen kracht staan voor Nathan centraal. Hij is sociaal geograaf en (inter)nationaal expert op het gebied van wonen, wijken, wijkeconomie, geldstromen, verdienmodellen, sociaal ondernemerschap en multiculturele vraagstukken. Daarnaast is hij initiator en conceptontwikkelaar van het toonaangevende Krachtstation met een eigen duurzaam verdienmodel en mede oprichter van Geldstromen door de Wijk.

Foto van Nathan Rozema

Nathan Rozema

Directeur

Saire heeft veel ervaring met onderzoek naar spanningen in het hoger onderwijs, terrorismebestrijding,  gezondheid, spanningen in de wijk en diversiteitsvraagstukken. Ze heeft een achtergrond in ecologische pedagogiek en is gespecialiseerd in diversiteit in het hoger onderwijs. In 2015 nam ze de HUgenotenprijs in ontvangst doordat ze landelijke bekendheid verwierf tijdens de Charlie Hebdo-manifestatie op het Utrechtse Domplein. Ze klom daar het podium op en sprak spontaan duizenden deelnemers toe.

Foto van Saire Akce-Day

Saire Akce-Day

Projectmedewerker

Na haar studies Arabisch en internationale betrekkingen heeft Myrthe als programmamanager in het Midden-Oosten een bak internationale ervaring opgedaan. Bij Labyrinth staat ze juist middenin de wijk. Naast haar werk als onderzoeker en projectleider, houdt ze zich bij Labyrinth tevens bezig met communicatie, personeelszaken en het Etnopanel.

Foto van Myrthe Toppen

Myrthe Toppen

Onderzoeker / Projectleider

Pepijn heeft bijna tien jaar internationale ervaring met onderzoeks- en adviestrajecten voor verschillende NGO’s en het bedrijfsleven. Hij heeft goede theoretische en praktische kennis van sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Als cultureel antropoloog is hij met name geïnteresseerd in vraagstukken rondom identiteit, diversiteit en migratie, met specialisaties in multiculturalisme, conflict studies en internationale ontwikkeling.

Foto van Pepijn Jansen

Pepijn Jansen

Onderzoeker / Projectleider

Wassim is goed in staat de juiste benaderingsstrategie voor onderzoek onder statushouders, vluchtelingen en asielzoekers te bepalen. Wassim is binnen Labyrinth dan ook voornamelijk verantwoordelijk voor de coördinatie van grootschalig veldwerkonderzoek. Hij heeft ervaring binnen het Rode Kruis en het International Medical Corps in het Midden-Oosten en is master in International Development Studies.

Foto van Wassim Mahmoud

Wassim Mahmoud

Projectmedewerker

Eugenie Waterberg heeft als intercultureel onderzoeker ervaring met migratie- en integratie-vraagstukken. Ze heeft een achtergrond in internationale samenwerking. Zo zette ze in Suriname onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van grondrechten, cultureel erfgoed en invloeden van globaliseringsprocessen op traditionele gemeenschappen op.

Foto van Eugenie Waterberg

Eugenie Waterberg

Onderzoeker / Projectleider

Sander heeft een passie voor werken met data. Hij vindt het belangrijk dat wetenschappelijke inzichten gebruikt worden om de samenleving vooruit te helpen. Sander is gespecialiseerd in sociaal-culturele vraagstukken met betrekking tot migratie, discriminatie, radicalisering en etniciteit. Daarnaast heeft hij uitgebreide ervaring met statistische en data-vraagstukken.

Foto van Sander Sleijpen

Sander Sleijpen

Projectmedewerker

Jan-Jaap heeft een achtergrond in culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, islam en conflict studies en expertise op het gebied van diversiteit en sociale veiligheid. Bij Labyrinth is hij onder meer betrokken bij evaluatieonderzoeken naar programma’s ten behoeve van preventie van radicalisering.

Foto van Jan-Jaap van Eerten

Jan-Jaap van Eerten

Onderzoeker / Projectleider

Met een achtergrond in zowel theologie, antropologie als ontwikkelingsstudies heeft Hanneke een breed multidisciplinair denkkader. Ook heeft ze ervaring met duurzaamheidsvraagstukken, in het bijzonder inclusieve duurzaamheid. Daarnaast schrijft ze naast haar werk bij Labyrinth voor het tijdschrift so/creatie over sociaal ondernemerschap.

Foto van Hanneke Kastelijns

Hanneke Kastelijns

Projectmedewerker

Anouk is met haar achtergrond in consumentenwetenschappen gespecialiseerd in het onderzoeken van beweegredenen. Ze zet graag een combinatie van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden in om duidelijk in kaart te brengen wat motieven achter het gedrag van mensen zijn. Door middel van scherpe analyses kan ze deze uitkomsten omzetten naar concrete aanbevelingen en bruikbare oplossingen.

Foto van Anouk Menko

Anouk Menko

Onderzoeker / Projectleider

Siham is de hoeksteen binnen de organisatie van Labyrinth. Siham is medeverantwoordelijk voor personeelszaken, administratie en ons kantoor. Daarnaast ondersteunt ze bij uiteenlopende onderzoeken en heeft ze ervaring als interviewer. Siham kent het werk van Labyrinth van binnen en buiten.

Foto van Siham Bakaoui

Siham Bakaoui

Projectmedewerker

Emy volgt momenteel de master Youth Studies aan de Universiteit Utrecht. Ze is geïnteresseerd in zowel de normale als de afwijkende ontwikkeling van jongeren. Daarnaast houdt Emy zich bezig met zaken als riskante en antisociale gedragingen, psychosociale problemen en mentale gezondheid. Binnen Labyrinth is Emy dan ook onder andere betrokken bij het  grootschalige YOUth onderzoek.

Foto van Emy Kenter

Emy Kenter

Onderzoeksstagiair