Betrek je doelgroep met deze vijf tips!

Afbeelding bij Betrek je doelgroep met deze vijf tips!

Labyrinth vindt het belangrijk om een stem te geven aan mensen die niet altijd worden gehoord. “Niet praten over hen, maar met hen” is het credo. Zo spraken we dit jaar onder meer met Syrische en Eritrese statushouders, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, tijdelijke arbeidsmigranten, ouderen en laaggeletterden, en jongeren uit lage-inkomensgezinnen. Hoewel de coronapandemie het niet gemakkelijker maakte, wisten we deze en andere groepen toch succesvol bij onderzoek te betrekken. Maar hoe pakken we zoiets aan? Ons team licht een tipje van de sluier op.

Samater – Leer je doelgroep kennen

Wat speelt er binnen je doelgroep? Wat betekent het onderzoek voor hen? Wat interesseert en beweegt hen? Via welke kanalen zijn ze het best te bereiken? Door je in de doelgroep te verplaatsen kom je erachter hoe je ze het best bij het onderzoek kan betrekken. Samater: “Het leren kennen van je doelgroep begint bij het tonen van gemeende interesse en nieuwsgierigheid. Blijf niet alleen achter je bureau zitten. Ga met je doelgroep in gesprek en luister.”

“Het leren kennen van je doelgroep begint bij het tonen van gemeende interesse en nieuwsgierigheid.

Judith – Gebruik klare taal

Zorg dat je de taal van je doelgroep spreekt. Benader de doelgroep in begrijpelijke taal en sluit aan bij woorden en termen die zij zelf ook gebruiken. Judith: “Soms zijn mensen het Nederlands minder machtig, bijvoorbeeld omdat het niet hun eerste taal is. Bij Labyrinth benaderen we hen dan zoveel mogelijk in hun moedertaal. Daarbij worden we ondersteund door onze vertaalpool. Ook zijn sommige mensen minder goed in lezen en schrijven. Direct aanspreken en gebruik van beeld is dan vaak effectiever dan tekst.”

Lianne en Hanneke – Investeer in vertrouwen

Niet iedereen voelt zich direct op zijn of haar gemak om dingen met onderzoekers te delen. Lianne: “Heel logisch ook. Dat is een van de redenen waarom het zo belangrijk is om helder en open over een onderzoek te communiceren en hier voldoende tijd voor te nemen. Onze meertalige interviewers doen dat vaak in eigen taal.” Goede communicatie is ook van belang wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Hanneke: “Door een goede terugkoppeling houd je mensen aangehaakt. Dan zijn ze ook sneller bereid nog eens aan een onderzoek mee te doen.”

Tom en Romio – Zet de doelgroep aan het roer

Betrek de doelgroep in het onderzoeksproces. Tom: “Zo zorg je ervoor dat het onderzoek goed aansluit bij de doelgroep en vergroot je het bereik en de impact.” Wat voor vorm van participatie het beste past verschilt per doelgroep en project. Van meedenken over de onderzoeksopzet en reflecteren op de uitkomsten, tot volwaardige co-onderzoekers. Romio: “Stel de vraag hoe mensen betrokken zouden willen worden. Ook is het heel belangrijk betrokkenen op gelijke voet te behandelen en waardering te tonen voor hun inzet.”

“Stel vooral de vraag hoe mensen betrokken zouden willen worden. Ook is het heel belangrijk betrokkenen op gelijke voet te behandelen en waardering te tonen voor hun inzet.

Jan-Jaap en Debberah – Kies de juiste kanalen

Benader je doelgroep via de juiste kanalen. Jan-Jaap: “Online kanalen kunnen helpen snel grote of juist specifieke groepen te bereiken, maar het belangrijkste is te beseffen dat niet iedereen even digitaal vaardig is of veel tijd op het internet doorbrengt.“ Labyrinth benadert de doelgroep op plaatsen waar zij veel te vinden is, niet alleen online maar ook offline. Debberah: “We gaan bijvoorbeeld de wijk in of gaan naar plekken die veel door de doelgroep worden bezocht. Ook zoeken we de samenwerking met organisaties en mensen die dicht bij de doelgroep staan. “

Meer weten over hoe Labyrinth ook jouw doelgroep betrekt? Neem gerust contact met ons op! Benieuwd naar een voorbeeld uit de praktijk? Bekijk deze video.