Eindrapportage onderzoek naar publieksbereik Rotterdam

Afbeelding bij Eindrapportage onderzoek naar publieksbereik Rotterdam

Rotterdam Festivals organiseerde 15 november een kennisbijeenkomst in het Maaspodium. De bijeenkomst was geheel ingericht rondom het project Publieksbereik Rotterdam. Doel van dit project is om te onderzoeken hoe de cultuurplaninstellingen zoveel mogelijk Rotterdammers kunnen bereiken. Afgelopen maanden heeft Labyrinth in opdracht van Rotterdam Festivals en de instellingen kwalitatief uitgevoerd naar de wensen en behoeften, drempels en motieven van niet-cultuurbezoekers.

Resultaten onderzoek

De resultaten uit het reeds te lezen rapport zijn deze dag gepresenteerd aan meer dan 100 professionals uit de cultuursector. Daarnaast was er ook de kans om in gesprek te gaan met de zogeheten niet-cultuurbezoekers.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek die besproken zijn, zetten we graag voor u op een rijtje:

• De niet-cultuurbezoeker is op te delen in ten minste drie verschillende groepen. Deze hebben allemaal een andere kijk op cultuur, andere leefstijlen en andere interesses. Ook ervaren ze andere drempels bij cultuurbezoek.
• Ondanks dat de verschillende groepen een verschillende definitie van cultuur hanteren, zijn de groepen het er wel over eens dat cultuur een begrip is dat in verandering is. Er ontstaan steeds meer nieuwe vormen van cultuur.
• Waar kosten een voor de hand liggende drempel zijn, blijkt dit niet de enige. Ook het aanbod sluit niet voor alle groepen even goed aan bij de interesses. Verder is voor sommige groepen de toegankelijkheid van de locaties een probleem, en ook het tijdstip speelt een rol bij het maken van een beslissing.
• Alle drie de groepen geven aan vaak zelf of via vrienden op ideeën te komen voor een uitje. Mond tot mond reclame speelt bij deze groepen een grote rol.

Onze rapportage gaat nog veel dieper in op deze uitkomsten, en hier vindt u ook veel leuke quotes van de Rotterdammers die we hebben geïnterviewd.

Bent u benieuwd naar onze werkwijze, bekijk dan ook de rapportage!