Suikerfeestmonitor 2022

Afbeelding bij Suikerfeestmonitor 2022

De resultaten van de Suikerfeestmonitor 2022 zijn bekend. Met deze jaarlijkse inventarisatie brengt Labyrinth Onderzoek en Advies in kaart hoe winkels verbonden aan grote winkelketens al dan niet inspelen op Eid al-Fitr, de islamitische feestdag die bij veel mensen in Nederland bekend is als het Suikerfeest. Hoewel nog steeds maar een beperkt aantal winkels inspeelt op het feest, zet de stijgende lijn van voorgaande jaren wel door. Wederom namen we in meer winkels speciale artikelen, promotie en reclame-uitingen voor het feest waar.


Resultaten Suikerfeestmonitor 2022:

Labyrinth bezocht dit jaar 144 winkels in kernwinkelcentra en wijkwinkelcentra in de vier grootste Nederlandse steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). In 21,5% van de bezochte winkels werd zichtbaar aandacht besteed aan de feestdag. In 17,4% van de bezochte winkels was er sprake van feestdaggebonden artikelen, tegenover 14,8% in 2021 en 8,3% in 2020. In 14,5% van de bezochte winkels waren er (ook) reclame-uitingen voor de feestdag zichtbaar; in 2021 lag dat percentage op 12,8%.

Ketens die eruit springen

Net zoals voorgaande jaren zien we onder meer dat parfumeries en winkels met verzorgingsproducten zoals ICI PARIS XL, Holland & Barret, Douglas, Rituals en Lush veel aandacht aan de feestdag besteden. Andere winkelketens waar er de nodige aandacht aan wordt besteed zijn onder meer Albert Heijn, Jumbo en de Bijenkorf.

Redenen om wel of geen aandacht te besteden

Veel winkelmedewerkers geven aan dat zij eigenlijk niet precies weten waarom er binnen hun winkel geen of weinig oog is voor de feestdag. Een mogelijke reden die herhaaldelijk genoemd wordt is dat er vanuit het hoofdkantoor geen specifieke aandacht naar uitgaat. Ook geven enkelen aan dat acties op dit moment gericht zijn op Moederdag die dit jaar op 8 mei valt. In winkels waar wel aandacht wordt besteed aan de feestdag wijzen medewerkers vaak op de samenstelling van de buurt of geven zij aan dat moslims een belangrijke doelgroep voor de winkel vormen.  

Andere vormen van aandacht

Hoewel er in de meerderheid van de bezochte winkels geen feestgebonden artikelen of reclame-uitingen zijn, blijkt bij navraag dat meer dan twee vijfde (42,8%) van de winkeliers toch rekening houdt met de feestdag. Er wordt bijvoorbeeld rekening mee gehouden bij de uitstalling van producten, inkoop en roostering van personeel. Eén van de bezochte supermarkten bleek in het kader van de ramadan en Eid al-Fitr ook een speciale actie opgezet te hebben om voedsel te verzamelen voor de voedselbank.

Weinig aandacht in webshops

Dit jaar is er voor de vijfde keer een inventarisatie gedaan van webshops. Hiervoor is bij 37 webshops van grote winkelketens gekeken of er aandacht is voor de feestdag. Van de onderzochte webshops besteedde er op het moment van bezoek slechts twee webshops aandacht aan de feestdag op de startpagina. Wel werden er aan de hand van zoektermen bij zeven winkels artikelen en/of pagina’s voor de feestdag gevonden.

Achtergrondinformatie

Op zondag 1 mei en maandag 2 mei wordt door moslims Eid al-Fitr (het Suikerfeest) gevierd om de vastenmaand ramadan feestelijk af te sluiten. Net als bij andere feesten die in Nederland worden gevierd, is het tijdens de feestdag de traditie om bij elkaar op bezoek te gaan, lekker en veel te eten, nieuwe kleren, parfums en schoenen te kopen, cadeautjes te geven aan kinderen en zakaat (aalmoezen of giften) te geven aan armen of hulpbehoevenden. Net zoals veel mensen rondom Kerst massaal inkopen doen, doen veel moslims hetzelfde rond het einde van de ramadan. In het Nederlandse straatbeeld is het feest dan ook altijd goed merkbaar door de vele mensen die in feestelijke kleren buiten lopen en inkopen doen. Eid al-Fitr wordt door velen gevierd.  Volgens het CBS hangt iets meer dan 5% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder het islamitische geloof aan. In de grote steden ligt het percentage moslims hoger. Zo is in Amsterdam circa 13% van de inwoners moslim.