Afscheidsblog Larissa van Es

Afbeelding bij Afscheidsblog Larissa van Es

In het voorjaar van 2016 startte ik bij Labyrinth om daar de wereld van het onderzoek te gaan ontdekken. Inmiddels zijn we vier jaar verder en is het tijd om afscheid te nemen. In de afgelopen vier jaar heb ik verschillende rollen (gericht op onderzoek én de organisatie zelf) vervuld waardoor ik het bedrijf heb leren kennen maar ook heb helpen ontwikkelen. Ter afscheid ben ik gevraagd een reflectie te geven op deze periode bij Labyrinth.

De reflecties die ik met jullie deel komen in een vreemde periode. Op mijn dagelijkse wandeling door de buurt, in elke krant, op televisie en sociale media, spreken mensen vooral over één onderwerp. Er zijn voorspellingen over de consequenties, over wat de crisis gaat betekenen voor de maatschappij, welke veranderingen we kunnen verwachten of moeten hopen. Maar: nog weinig is zeker en het verzamelen van gedegen informatie kost tijd. Het is positief dat verschillende organisaties al gestart zijn met het verzamelen van die informatie en dat ook Labyrinth onderzoek verricht naar de vraag: “Wat voor invloed heeft de coronacrisis op jou en jouw leven en op welke manier ga jij ermee om?“

Hier kan je zelf je mening geven over de invloed die corona heeft op jouw leven.

‘Bij Labyrinth staat het maatschappelijke voorop’

Die gedrevenheid om te onderzoeken wat ergens speelt, mensen te begrijpen en om dynamieken en veranderingen tussen groepen en de maatschappij in zijn geheel in kaart te brengen, is wat mij bij Labyrinth heeft gebracht én ook wat het werken bij Labyrinth voor mij heeft gekenmerkt. Het is lastig om mijn ervaring bij Labyrinth los te zien van het bedrijf en haar visie die ik mede heb gevormd en uitgedragen. Het werken bij Labyrinth stond voor mij voor het op een gedreven wijze maatschappelijke vragenstukken onderzoeken, saamhorigheid, creativiteit, groei en toch ook hard werken.

Bij Labyrinth staat het maatschappelijke voorop waardoor het geen typisch commercieel bedrijf is. Winst is geen doel op zich maar een noodzakelijkheid om te kunnen voortbestaan en haar missie te volbrengen. Juist door deze opzet behoudt Labyrinth ook haar onafhankelijkheid. Op verschillende vlakken is Labyrinth uniek in zijn soort en ik kijk met trots terug op de afgelopen jaren dat ik hieraan leiding heb kunnen geven.

15-jarig bestaan van Labyrinth

In oktober 2019 vierde Labyrinth haar 15-jarig bestaan. De kernwaarde van de organisatie staat gelijk aan de intrinsieke motivatie van alle medewerkers die de afgelopen 15 jaar onderdeel waren en zijn van de Labyrinth familie. Deze kernwaarde bestaat uit het leveren van een aan het ophalen en vertolken van de ervaringen van alle mensen in de samenleving. Sociaal maatschappelijk onderzoek is mogelijk nog nooit eerder zo een vast onderdeel van de Nederlandse maatschappij geweest als in de 21e eeuw. Toch legt al dat sociaal maatschappelijk onderzoek steeds opnieuw bloot dat er groepen overgeslagen worden of niet in staat zijn om hun stem te laten horen.

Hoewel Labyrinth met name in opdracht werkt, werkten we de afgelopen jaren ook toe naar de opbouw van een eigen respondentenpanel. Dit panel bouwden we op om zelfstandig onderzoek uit te voeren naar wat er speelt in de maatschappij en zodoende vaker de mensen te betrekken die niet altijd worden bereikt. Juist daarvoor heb ik mij ingezet en blijven alle collega’s zich inzetten.

Schrijven over de ‘Labyrinth familie’ is géén vroeg ingezette nostalgie

Dat ik schrijf over de Labyrinth familie, is geen vroeg ingezette nostalgie maar dank ik aan één van mijn collega’s die nog niet zo lang in Nederland woont en Labyrinth zijn Nederlandse familie noemde. Met zijn blik zag ik hoe bijzonder, en zeker niet vanzelfsprekend, het is om te werken in een warme en saamhorige omgeving. Een organisatie waarin collega’s samenwerken aan het realiseren van nieuwe kansen, het overbruggen van problemen en het ondersteunen van hen die het even nodig hebben.

Iedereen is welkom bij Labyrinth. Het kantoor is een plek waar men binnenloopt en gerust met een kopje koffie op de bank kan neerploffen om eens alles rustig te observeren. En het is ook een familie waarin verschillen aanwezig zijn, maar die met de nieuwsgierige blik van onderzoekers benaderd worden, waarin men van elkaar leert en, hopelijk net zoals ik, als een rijker mens vertrekt.

Uitdagingen bij Labyrinth

Ik kijk ook terug op de afgelopen vier jaar als een periode van hard werken, waarin we gegroeid zijn van een handvol collega’s naar inmiddels 25 medewerkers op kantoor, een periode waarin we met weinig veel hebben moeten realiseren, maar ook hebben weten te bereiken. Creatief denken, flexibiliteit en initiatief zijn woorden die maakten dat Labyrinth en ik een goede match vormden. Maar tegelijkertijd leidde dit ook tot extra uitdagingen om zoveel verscheidenheid aan werkzaamheden en thema’s in een bedrijf te balanceren.

Echter wat zou Labyrinth zijn als in haar werk de super diverse samenleving niet werd gereflecteerd? Deze diversiteit zie je niet alleen terug in de doelgroepen waar Labyrinth onderzoek naar doet, maar ook in het soort onderzoeken. Ik heb gewerkt aan grootschalige surveys waarbij honderden interviewers door heel Nederland of zelfs Vlaanderen op pad gingen. Daarnaast werkte ik ook aan verscheidene kwalitatieve onderzoeken waarbij complexe vraagstukken werden beantwoord. Juist die combinatie maakte het zo interessant en uitdagend op bij Labyrinth te werken.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat de energie, bevlogenheid en expertise waar ik de afgelopen jaren van heb genoten, voort worden gezet door het enthousiaste team dat ik achterlaat. Geen enkele dag is bij Labyrinth hetzelfde. Ik zal alle dagen missen maar deze ervaringen meenemen op weg naar een nieuw avontuur.