Derde meting onderzoek naar nieuwe regels in de bijstand

Afbeelding bij Derde meting onderzoek naar nieuwe regels in de bijstand

Labyrinth voert momenteel in opdracht van de gemeente Nijmegen de derde meting van de ‘Proef bijstand’ uit. Deze proef, waaraan ruim 340 deelnemers deelnemen, is eind 2017 gestart en loopt tot begin 2020. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in welke begeleiding en regels in de bijstand het meest effectief werken. De deelnemers worden gedurende de proef gevolgd, waarbij het interviewteam van Labyrinth ieder jaar een interview met ze afneemt. Onze interviewers nemen in augustus en september dit jaar voor de derde keer een interview met alle deelnemers af.

De deelnemers aan de proef zijn ingedeeld in drie groepen. Deelnemers in de eerste groep mogen zelf bepalen hoe en of zij werk zoeken.  Ook mogen zij meer houden van het geld dat ze bijverdienen. Dat hoeft niet per se in loondienst; een eigen onderneming starten mag ook. De tweede groep ontvangt extra begeleiding en ondersteuning bij het vinden van werk van het WerkBedrijf en de gemeente. Ook deze groep mag meer geld houden als er wordt bijverdiend. Naast deze groepen is er een groep voor wie alles hetzelfde blijft (vergelijkingsgroep). Op deze manier wordt onderzocht of en welke verplichtingen en begeleiding effectief zijn.

De gemeente heeft ervoor gekozen om alle interviews face-to-face te laten afnemen. Dit zorgt voor extra menselijk contact, wat door de deelnemers als erg prettig wordt ervaren. Deelnemers vertellen graag over hun situatie en doen daarom graag mee aan het onderzoek. Daarnaast is de groep zeer divers, wat het werk voor de interviewers van Labyrinth heel interessant maakt. Het experiment eindigt 1 januari 2020, waarna medio 2020 de eerste resultaten van het onderzoek worden verwacht. In het najaar van 2020 voert Labyrinth nog een nameting uit.