Onderzoek internationalisering op het ROC van Amsterdam en Flevoland

Afbeelding bij Onderzoek internationalisering op het ROC van Amsterdam en Flevoland

De afgelopen maanden heeft Labyrinth onderzoek gedaan onder studenten van twaalf MBO Colleges van het ROC van Amsterdam en Flevoland. Centraal in het onderzoek staat het perspectief van studenten op intercultureel bewustzijn en internationalisering. Hoe kijken studenten hier tegen aan? Waar liggen hun behoeftes als het gaat om internationalisering van het onderwijs?

Een globaliserende wereld

Het International Office van het ROCvA/ROCvF heeft de opdracht tot dit onderzoek gegeven. Aanleiding is een steeds meer globaliserende wereld waarin het belangrijk is dat studenten hierop worden voorbereid. Onlangs heeft het ROC van Amsterdam een internationaal erkend kwaliteitskeurmerk ontvangen voor internationaliseringsactiviteiten. Het International Office wil de komende periode het beleid ten aanzien van internationalisering verder aanscherpen. Hierin wil het IO een bottom-up benadering volgen waarin het perspectief van studenten wordt meegenomen.

Het onderzoek

Aan Labyrinth de taak om te onderzoeken wat de behoeften zijn van ROC studenten wat betreft internationalisering en in hoeverre het huidige aanbod aansluit bij deze behoeftes. Het onderzoek is opgebouwd in drie fases.

Allereerst heeft Labyrinth alle twaalf MBO Colleges bezocht en in aula’s gestaan om zoveel mogelijk studenten te vragen naar hun ideeën en meningen over internationalisering. Hiervoor heeft Labyrinth de mentimeter gebruikt: een interactief online programma waarmee makkelijk grote groepen mensen bevraagd kunnen worden en de uitkomsten direct zichtbaar zijn.

Vervolgens is op elk college een focusgroep gesprek georganiseerd. Hierin werd verder doorgegaan op de uitkomsten van de mentimeter, en dieper ingegaan op de meningen van de studenten.

Ten slotte is er een grootschalige enquête onder de ROC studenten uitgezet met vragen over internationalisering van het onderwijs, intercultureel bewustzijn, en diversiteit op school.

Uiteindelijk worden alle bovenstaande resultaten geanalyseerd en verwerkt in de rapportage. Deze zal eind maart worden opgeleverd.