Onderzoek voor het Nederlandse Rode Kruis

Afbeelding bij Onderzoek voor het Nederlandse Rode Kruis

Voor een onderzoek voor het Nederlandse Rode Kruis gaat Labyrinth de hulpbehoeftes van kwetsbare doelgroepen in kaart brengen. Door middel van een vragenlijst worden zij gevraagd of ze in hun basislevensbehoeftes kunnen voorzien en hoe hun situatie is veranderd door de coronacrisis. Voor dit onderzoek gaat Labyrinth onder andere interviews afnemen met mensen die dak- en thuisloos zijn bij inloophuizen. De resultaten gebruikt het Nederlandse Rode Kruis om haar programma’s goed te laten aansluiten op de behoeftes in de samenleving.

Welke hulpbehoeftes zijn er?

Het Nederlandse Rode Kruis heeft vanaf de start van de coronacrisis een belangrijke rol gehad in het  ondersteunen van ziekenhuizen, zorgpersoneel en voedselbanken. Ook biedt het Nederlandse Rode Kruis directe hulp aan mensen, onder andere via een hulplijn waar mensen naar toe kunnen bellen. Vanaf het begin van de coronacrisis was het duidelijk dat de coronacrisis kwetsbare doelgroepen extra hard raakt. Het Nederlandse Rode Kruis wil nu onderzoeken welke hulpbehoeftes er zijn, zowel op dit moment, als naar verwachting voor het aankomende jaar. De doelgroepen die Labyrinth betrekt bij dit onderzoek zijn:

  • Arbeidsmigranten uit Oost-Europa
  • Jongeren (met een focus op flexwerkers en ZZP’ers)
  • Mensen die na 2014 naar Nederland zijn gevlucht
  • Mensen zonder verblijfsvergunning
  • Mensen die dak- en thuisloos zijn

Vertaalde vragenlijsten

De vragenlijst is te vinden op: www.rodekruis-onderzoek-coronacrisis.nl. Het onderzoek richt zich op de basislevensbehoefte zoals eten, een slaapplek, bescherming tegen emotioneel en fysiek geweld, toegang tot zorg en psychosociale ondersteuning. Ook wordt er gevraagd naar het vertrouwen in de toekomst en hoe mensen zich voelen. Voor het onderzoek is een korte vragenlijst opgesteld, die ook vertaald is naar het Arabisch, Pools, Engels en Farsi. De vragenlijst wordt online en via sleutelorganisaties uitgezet. Daarnaast gaan interviewers van Labyrinth ook face-to-face interviews afnemen met dak- en thuislozen en met ongedocumenteerden. Hiervoor gaan de interviewers onder andere bij inloophuizen staan.

Als je meer wilt weten en/of informatie te delen hebt, neem dan contact op met  Labyrinth Onderzoek & Advies via  info@labyrinthonderzoek.nl of telefonisch +31 (0)30 – 262 71 91.