Online Regiotour Utrecht/ Veluwe: “Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis”

Afbeelding bij Online Regiotour Utrecht/ Veluwe: “Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis”

Nieuwe generatie ouderen!

Nathan Rozema, ondernemer, concepten en implementatie op het gebied van wonen, wijken, wijkeconomie, ondernemerschap, multiculturele en maatschappelijke vraagstukken was dagvoorzitter bij de Online Regiotour Utrecht/ Veluwe tijdens “Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis“.

Zie voor een link naar de bijeenkomst en wie de sprekers waren: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/regiotour/livestream-regiotour-utrecht-veluwe/

En de opening van de bijeenkomst door Nathan Rozema: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/regiotour/opening-door-de-dagvoorzitter-nathan-rozema/

Wat is Regiotour?

In de regiotour worden zorg- en welzijnsprofessionals, wetenschappers, beleidsadviseurs, bestuurders, managers, docenten, bedrijven en ouderen samengebracht bij elkaar. Daar worden kennis en praktijkvoorbeelden over wonen, welzijn en zorg voor ouderen uit de regio gedeeld. Focus ligt met name op langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Doordat organisaties, professionals en ouderen uit de regio met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen wordt er een basis gelegd c.q. uitgebouwd voor een constructieve samenwerking in de zorg voor ouderen.

Zie voor meer informatie: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/regiotour/