Vervoersarmoede onderzocht in Rotterdam en Utrecht.

Afbeelding bij Vervoersarmoede onderzocht in Rotterdam en Utrecht.

De universiteit Utrecht voert het Mobimon-onderzoek uit over vervoersarmoede. De Universiteit Utrecht heeft Labyrinth gevraagd om achthonderd respondenten te werven in Rotterdam en Utrecht en de vragenlijst te testen onder de doelgroep.

Met vervoersarmoede wordt bedoeld: de sociale en economische uitsluiting van mensen doordat zij geen toegang hebben tot voldoende en/of het juiste transport. Al langer wordt door wetenschappers gezegd dat vervoersarmoede hoger op de politieke agenda moet. Waar lange tijd vooral naar krimpregio’s werd gekeken als het ging over vervoersarmoede, groeit nu het besef dat dit juist in de grote steden een probleem is.

Het Mobimon project biedt een survey waarmee de mate van vervoersarmoede en de verklarende factoren in kaart gebracht kunnen worden in verschillende steden in Nederland. Op basis hiervan wordt geadviseerd over de noodzaak van beleid, en welke vormen van beleid het meest effectief zijn. Voor dit project werkt de Universiteit Utrecht samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties, zodat het project en de resultaten ook echt kunnen bijdragen aan een inclusief mobiliteitsbeleid in Nederlandse steden.

Het onderzoek wordt in eerste instantie uitgezet in Rotterdam en Utrecht. De doelgroep bestaat uit mensen die in deze steden wonen, geen rijbewijs hebben en een laag inkomen hebben. Labyrinth hoopt onder deze doelgroep achthonderd respondenten te werven en zo bij te dragen aan dit maatschappelijk relevante onderzoeksproject.