Labyrinth wenst u een kleurrijk 2019!

Afbeelding bij Labyrinth wenst u een kleurrijk 2019!

Labyrinth Onderzoek & Advies wenst iedereen een mooi en kleurrijk 2019. We kijken terug op een bijzonder inspirerend jaar. Zo…

Rondden wij begin dit jaar de nulmeting af van de Proef Bijstand in Nijmegen waarvoor we meer dan 330 deelnemers hebben geïnterviewd. Dit najaar startten we het veldwerk voor de tweede meting, waarvoor we inmiddels ook bijna 300 deelnemers geïnterviewd hebben.

Startten we ook met de voorbereidingen voor de tweede ronde voor het onderzoek “Syriërs in Nederland”, waarvoor we in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau het veldwerk uitvoeren. In 2017 deden we het veldwerk van de eerste ronde, waarvan de resultaten dit jaar zijn gepubliceerd.

Deden we in samenwerking met Slim Beleid in opdracht van de ministeries van SZW, VWS, en OCW onderzoek naar zwerfjongeren en schulden. De resultaten zijn in een brief bekend gemaakt aan de Tweede Kamer en te vinden op onze website.

Gingen wij verder met het EUR Bridge Survey, een meerjarig onderzoek onder statushouders van verschillende herkomsten in Rotterdam. Dit jaar rondden we de eerste ronde van het veldwerk af en organiseerden we focusgroepen ter verdieping van de resultaten.

Deden we in opdracht van het ministerie van SZW een impactonderzoek naar de (sociale) effecten van WijkSafari AZC. De WijkSafari is theater op locatie en werd dit jaar uitgevoerd rondom een AZC in de Utrechtse wijk Overvecht.

Woonden we in Vlaanderen de presentatie bij van de resultaten van de survey Samenleven in Diversiteit, waarvoor ons Etnoteam in 2017 bijna 4.500 respondenten van Belgische, Congolese, Marokkaanse, Poolse, Roemeense en Turkse herkomst interviewden.

Evalueerden wij een serie bijeenkomsten voor moskeebestuurders over de handreiking “Veilige Moskee” en deelden de resultaten in een rapportage.

Voerden we onderzoeken uit in de culturele sector die draaiden om het thema het bereiken van moeilijk te bereikbare doelgroepen. Zo deden we in opdracht van Rotterdam Festivals onderzoek naar de behoeftes, drempels en motieven van niet-cultuurbezoekers en organiseerden we in opdracht van het LKCA focusgroepen over kunstbeoefening met Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond.

Voerden we een evaluatieonderzoek uit naar de trainingen van Oumnia Works, een preventieprogramma dat moeders handvatten biedt in het voorkomen van radicalisering.

Startten we in opdracht van Taal Doet Meer en de gemeente Utrecht met een onderzoek naar effectiviteit van interventies onder anderstalige ouders.

Zijn we gestart met een onderzoek naar de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeente Neder-Betuwe. Eerder deden wij ook al onderzoek naar het thema (mantel)zorg.

Startten we met de werving van deelnemers voor het YOUth-onderzoek: een groot meerjarig onderzoek van het UMC en de Universiteit Utrecht naar gedragsontwikkeling kinderen.

Presenteerden we de resultaten van de wijkraadpleging “Gezond en aangenaam wonen in Overvecht”, waarvoor we bewoners uit Overvecht spraken over de vraag: “welke kansen zijn er om wonen in Overvecht gezonder en aangenamer te maken?”

Deden wij voor de Utrechtse Wijkraad Oost onderzoek naar ondernemen in Utrecht-Oost.

Deden we in opdracht van woningbouwcorporatie de Alliantie een woonwensenonderzoek in de Amersfoortse wijk Jericho.

Gingen onze enquêteurs voor de tweede keer op stap op de Utrechtse Amsterdamsestraatweg om bewoners, ondernemers, en passanten op straat te spreken over hun gevoel van veiligheid. Na de nulmeting in 2016 spraken we nu bijna 300 respondenten.

Startten we in opdracht van CROW-Fietsberaad een onderzoek naar fietsgedrag.

Startten we in het kader van het IRIS-project van de Europese Commissie een onderzoek naar het promoten en implementeren van nieuwe initiatieven op het gebied van onder andere duurzame energie en mobiliteit in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

Voerden we ook dit jaar onze jaarlijkse Suikerfeestmonitor weer uit.

Groeide het Krachtstation waar wij zijn gevestigd uit tot het hart van onze wijk Kanaleneiland, met evenementen als de Week van de Dialoog, een schaak- en vechtsportevenement en OmgevingsTour Utrecht Gezonde Stad, initiatieven rondom SAMEN030.